Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP)

Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP)

HPP czyli Hybrydowa Platforma Pomiarowa – jest to system pomiarowy stworzony na potrzeby skanowania górniczych wyrobisk poziomych i pionowych, tuneli drogowych, kolejowych i górskich, oraz wszelkiego rodzaju trudno dostępnych przestrzeni, czyli
wszystkich trudno dostępnych obiektów gdzie nie dociera sygnał GNSS z powierzchni uniemożliwiający użycie klasycznego systemu pomiarowego MMS (Mobile Mapping System). Z pewnością skanowanie z użyciem HPP jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych pomiarów.

Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP) składa się z następujących komponentów:

 • Konstrukcji platformy;
 • 1 Skanera panoramicznego Z+F IMAGER 5010X;
 • 2 Skanerów profilowych Z+F PROFILER 9012A;
 • 1 Skanera Velodyne Lidar;
 • IMU (Inertial Measurement Unit – inercyjna jednostka pomiarowa) LCI-100;
 • 4 Kamer Basler (dwie stereopary) – opcja konfigurowalna w zależności od skanowanego obiektu;
 • 4 Skanerów traingulacyjne Gocator 2380 (dwie pary) – opcja dodatkowa przy skanowaniu torowiska lub szybu;
 • Centralnego modułu sterującego HPP;
 • Precyzyjnego systemu synchronizacji urządzeń pomiarowych w czasie rzeczywistym (PTS–Precision Time Source);

 

 

Hybrydowa platforma pomiarowa jest zespołem urządzeń zamontowanych na ramie, którą w zależności od rodzaju pojazdu montuje się na dachu lub przestrzeni przeznaczonej do przewozu ładunku. Konstrukcja platformy jest bazą do montażu wszystkich komponentów oraz sensorów pomiarowych mobilnego systemu. Konstrukcja jest opracowana w oparciu o filozofię hybrydowej pracy, tzn. główne urządzenia pomiarowe w szybki i łatwy sposób mogą być użyte w Mobilnej Platformie Górniczej bez konieczności modyfikacji systemu ich podłączenia i montażu. Projekt HPP uwzględnia również potrzebę dostosowania jej montażu do różnych typów pojazdów i systemów transportowych poprzez zaprojektowanie specjalnej konstrukcji płyty nośnej. Jest to również optymalizacja wagi do potrzeby uzyskania jak największej sztywności konstrukcji ze względu na geometryczną kalibrację wzajemną poszczególnych urządzeń pomiarowych (odpowiednio dobrany stopień sztywności). Trudne warunki pomiarowe panujące w wyrobiskach górniczych wymagają zastosowania złączy elektrycznych posiadających odpowiednie atesty dopuszczające je do pracy w tych warunkach oraz muszą umożliwiać szybie „wpinanie” urządzeń do platformy. A obudowa konstrukcji wykonana musi być z materiałów odpornych na wodę, sól i pył węglowy. Montaż skanerów profilowych musi być powtarzalny i zapewniać niezmienność ich pozycji względem siebie i pozostałych urządzeń pomiarowych platformy. Zastosowane złączy elektryczne o odpowiednich atestach i normach, min. IP67.

 

 

Konstrukcja platformy HPP składa się z: 1. Konstrukcji nośnej, 2. Modułu pomiarowego i 3. Korpusu platformy.

 1. Konstrukcja nośna – Wszystkie podzespoły są zamontowane na konstrukcji nośnej, która jest wykonana ze stopu aluminium. Całość jest elementem spawanym wykonanym w dwóch wersjach, w zależności od montowanych podzespołów.
 2. Moduł pomiarowy – to zespół zawierający wszystkie elementy odpowiedzialne za pracę urządzenia oraz złącza umożliwiające montaż dodatkowego osprzętu jak i montaż do konstrukcji nośnej.
 3. Korpus platformy składa się z czterech elementów wykonanych z żywicy plastycznej wzmocnionej włóknem szklanym z „zatopionej” ramy spawanej wykonanej z aluminium. Osłona przytwierdzono do korpusu za pośrednictwem zawiasów wyposażona w sprężynę gazową odpowiedzialną za utrzymanie jej w pionie w trakcie demontażu poszczególnych modułów. Zarówno osłona jak i obudowy „Profilera” mocuje się do obudowy uchwytami zabezpieczającymi. Miejsca styku osłony serwisowej jak i obudowy „Profilera” zabezpieczono przed dostępem wilgoci uszczelkami wargowymi oraz typu O-ring. Górna część obudowy posiada gniazdo przyłączeniowe (spodarkę), od spodu umiejscowiono stopy z otworami montażowymi korpusu.

 

Wdrożenie wyników prac B+R pozwoli na stworzenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej i rozwój oferty SKALA 3D wraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii i najnowszych rozwiązań informatycznych oraz robotycznych w celu wprowadzenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie. Perspektywa pracy na danych z tysięcy kilometrów tuneli i wyrobisk jest również impulsem do wprowadzenia innowacji procesowej. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz wielowątkowych procesów obliczeniowych praca na dziesiątkach terabajtów będzie szybsza i efektywniejsza. Hybrydowa Platforma Pomiarowa wykorzystywana będzie również do pomiarów w metrze oraz w tunelach kolejowych i drogowych. Jej główną zaletą będzie wielosensoryczny system pomiarowy pracujący w trybie mobilnym bez sygnału GNSS.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

 

 

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top