Przemysł

Przemysł

Zastosowanie skanowania w przemyśle zakreśla szeroką skalę. Z uwagi na milimetrową precyzję, szczegółowość i kompleksowość metoda jest niezawodna zarówno w modelowaniu dużych obiektów przemysłowych, jak i rekonstrukcji niewielkich elementów
o dużym znaczeniu w procesie produkcyjnym. Skaning rejestruje obiektywnie wszystko, tak więc sytuacje, gdzie inspektor przy użyciu tradycyjnych metod przegapił pewne szczegóły, nie mają tu miejsca.

 

Zastosowania skaningu w przemyśle:

 • MODELOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
  Uchwycenie złożoności maszyn i rurociągów – uniknięcie kosztownych uszkodzeń rurociągów.
 • MODELOWANIE CZĘŚCI MECHANICZNYCH I PODZESPOŁÓW
  Od dużych kolektorów do małych zaworów, rur i kołnierzy – precyzja milimetrowa.
 • MODELOWANIE ELEKTROWNI
  Modelowanie elektrowni węglowych, gazowych, wodnych, jądrowych, farm wiatrowych, farm słonecznych, geotermii. Środowiska elektrowni są zazwyczaj niezwykle skomplikowanymi obiektami, gdzie skaning laserowy okazuje się być dużą wartością dodaną.
 • INWENTARYZACJA FABRYK
  Skaning może wypełnić niekompletność planów projektowych – kolejne modyfikacje w fabryce będą łatwiejsze i mniej czasochłonne.
 • MONITORING PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ
  Porównanie obiektów zmieniających się w czasie.
 • MONITORING STANU MOSTÓW
  Rejestrowanie uszkodzeń spowodowanych m.in. erozją, rejestracja stanu mostu po fali uderzeniowej wywołanej przez kontrolowany wybuch w bliskiej odległości od badanego mostu, kontrola odkształceń elementów mostu obciążonego ciężkimi pojazdami.
 • PETROCHEMIA
  Modelowanie i dokumentacja platform wiertniczych i rafinerii wspomagających procesy inżynieryjne – wykrywanie kolizji.

 

 

Inwentaryzacja toru jezdni podsuwnicowej suwnicy pomostowej natorowej


Miejsce projektu:  Aliplast Extrusion Sp. z o.o. w Lublinie
Cel projektu: Inwentaryzacja przedwykonawcza i powykonawcza toru jezdni podsuwnicowej
Sprzęt pomiarowy: Skaner laserowy Z+F 5010, Tachimetr przemysłowy Sokkia Net05AX, precyzyjny niwelator kodowy Sokkia SDL1X
Czas pomiaru: 2 dni po 6 godzin
Czas opracowania: 2 razy po 1 tygodniu
Produkt końcowy: chmura punktów 3D toru, rzędne wysokościowe charakterystycznych punktów słupów i szyn, odchyłki od prostoliniowości, rozstaw szyn torowiska

 

 

 

Przestrzenna inwentaryzacja komory pomp na kopalni LW „Bogdanka” S.A.


Miejsce projektu: Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Puchaczów
Cel projektu: Przestrzenna inwentaryzacja komory pomp na poziomie 960 – pole „Bogdanka” – pod
projektowanie zabudowy ścian (tubingi)
Sprzęt pomiarowy: Skaner laserowy Z+F 5006, tachimetr precyzyjny Leica TCRP 1202
Czas pomiaru: 6 godzin
Użyty software: Z+F LaserControl, ASCAN,
Czas opracowania: 1 miesiąc
Produkt końcowy: chmura punktów 3D, przekroje poprzeczne co 5 m, ortoobrazy

 

 

 

 

Inwentaryzacja Zakładu Produkcyjnego


Miejsce projektu: KOFAMA Koźle S.A., Kędzierzyn-Koźle
Cel projektu: Inwentaryzacja 3D hal produkcyjnych zakładu, inwentaryzacja torów jezdni podsuwnicowych pod montaż nowych suwnic, precyzyjne posadowienie nowych maszyn
Sprzęt pomiarowy: skanery laserowe Z+F Imager 5010 wraz z kamerą M-Cam oraz Faro Focus X330, tachimetr precyzyjny Sokkia NET05AX wraz z oprogramowaniem 3-DIM Observer, niwelator precyzyjny Sokkia SDL1X
Czas pomiaru: 1 miesiąc
Użyty software: ASCAN, Z+F LaserControl, FaroScene, Bentley Microstation
Czas opracowania: 2 miesiące
Produkt końcowy: chmura punktów 3D, ortoobrazy elewacji, szkice tyczenia, szkice inwentaryzacyjne, rzędne wysokościowe posadzki

 

 

 

Monitoring Przemieszczeń i Odkształceń


Za pomocą okresowego wykonania skanów danego obiektu zachodzi możliwość określenia jego geometrycznego stanu w czasie, bądź stopnia potencjalnych deformacji konstrukcji stalowych, maszyn, części mechanicznych, podzespołów i innych. W ten sposób jesteśmy w stanie ustalić przestrzenny rozkład deformacji. Metody klasyczne nie dają takich możliwości. Opierają się one o wyznaczenie zmian punktów kontrolnych, co daje bardzo ogólną reprezentację obiektu. Skaning laserowy zapewnia natomiast wysoce dokładne odwzorowanie przestrzeni na poziomie milimetrów, co pozwala na prowadzenie dowolnych analiz różnicowych i wydzielenie stref szczególnie narażonych na zmianę kształtu, położenia, bądź wychylenia.

 

Czytaj więcej

 

Co gwarantuje zatem skaning?

 • OCENĘ STANU OBIEKTU
  Geometria konstrukcji, posadowienie.
 • MODELOWANIE USZKODZEŃ
  Można szybko zmierzyć stan skorodowania i miejsca dużych uszkodzeń – pozwala oszacować stopień degradacji obiektu i jego przewidywany czas eksploatacji.
 • MONITORING DEFORMACJI
  Ocena zmian obiektów w czasie.
 • OGRANICZENIE LICZBY OSÓB
  Zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w pomiary.
 • AUTOMATYZACJĘ
  Automatyzacja czynności pomiarowo – diagnostycznych.
 • MILIMETROWE DOKŁADNOŚCI
  Dokładności rzędu 1-2mm
 • NIEINWAZYJNOŚĆ
  Skanowanie zapewnia najlepszą alternatywę na rynku dla tradycyjnych metod badań nieniszczących.
 • KORZYŚCI EKONOMICZNE
  Odpowiednio wczesna diagnoza może uchronić przed potencjalną katastrofą budowlaną.

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top