PROJEKT LAWP 3.7 2020

PROJEKT LAWP 3.7 2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

„Wdrożenie Hybrydowej Platformy Pomiarowej (HPP)”

Osi Priorytetowej 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury pomiarowej SKALA 3D poprzez stworzenie innowacyjnego rozwiązania pomiarowego zdolnego do mapowania podziemnych wyrobisk poziomych, a w konsekwencji dywersyfikacja źródeł dochodów. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie wyników prac B+R nad Hybrydową Platformą Pomiarową oraz rozwój infrastruktury pomiarowej wraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii i najnowszych rozwiązań informatycznych oraz robotycznych w celu wprowadzenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie. Perspektywa pracy na danych z tysięcy kilometrów tuneli i wyrobisk jest również impulsem do wprowadzenia innowacji procesowej. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz wielowątkowych procesów obliczeniowych praca na dziesiątkach terabajtów będzie szybsza i efektywniejsza. Hybrydowa Platforma Pomiarowa wykorzystywana będzie również do pomiarów w metrze oraz w tunelach kolejowych i drogowych. Jej główną zaletą będzie wielosensoryczny system pomiarowy pracujący w trybie mobilnym bez sygnału GNSS. SKALA 3D będzie oferować innowacyjny produkt na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czas realizacji projektu: 06.04.2021 – 31.05.2022 r.
www.poig.gov.pl     www.mrr.gov.pl    http://europa.eu/index_pl.htm

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top