Działalność naukowa

Działalność naukowa

Udział w Projektach Naukowych:


 • „Subglacial Conduit Maps for Glacial Hydrological Studies” – Small Grant National Geographic,
  Hornsund, Spitsbergen 2016,
 • „Opracowanie kompleksowego numerycznego modelu terenu (NMT) Hansbreen na podstawie naziemnego skanowania laserowego dla studiów nad dynamiką strefy czołowej lodowca (Hornsund, Spitsbergen SW)”, projekt realizowany przy współudziale: Instytutu Geofizyki PAN, Uniwersytetu Śląskiego, firmy Laser-3D, 2009,
 • „Wyznaczenie i modelowanie deformacji powierzchni aktywnej warstwy zmarzliny oraz przemieszczeń konstrukcji posadowionych w permafroście na Spitsbergenie”, stypendium wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, 2009,,
 • Kontynuacja grantu rektorskiego z 2008 roku: „Modernizacją permanentnej stacji GNSS na terenie Polskiej Stacji Polarnej IGF PAN w Horsundzie na Spitsbergenie pod kątem jej włączenia do projektu IGS”, 2009,
 • Uczestnictwo w projekcie UNIS-u (The University Center In Svalbard) – kartowanie i  badania geofizyczne jaskiń lodowcowych na Spitsbergenie w latach 2006 i 2007,
 • Uczestnictwo w projekcie kierowanym przez The University of Leeds: „Changes in glacier geometry and extent in Svalbard: implications for sea level rise during the 20th and 21st centuries”, w latach 2004-2005.

 

 

Udział w Grantach Uczelnianych:


 • „Wyznaczanie deformacji powierzchni wieloletniej zmarzliny oraz przemieszczeń konstrukcji budowlanych na tle procesów mrozowych zachodzących w czynnej warstwie permafrostu na Spitsbergenie”, 2008 – nr grantu 503G/1062/3890008,
 • „Analiza specjalistycznych środowisk programowych do opracowania przestrzennych modeli budynków na przykładzie chmur punktów fragmentu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej”, 2008 – nr grantu 503W/1062/3920/008,
 • „Monitorowanie ruchów konstrukcji budowlanych osadzonych w czynnej warstwie zmarzliny na Spitsbergenie”, 2007- nr grantu 503G/1062/3800/007,
 • „Tworzenie przestrzennych modeli budynków na przykładzie fragmentu Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
  i analiza wykorzystanej technologii”, 2007 – nr grantu 503R/1061/0650/007,
 • „Wykorzystanie satelitarnych metod statycznych i kinematycznych w badaniach ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie”, 2006 – nr grantu 503G/1063/0790,
 • „Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa na wybranych punktach profilu podłużnego i wzdłuż profilu poprzecznego”, 2006 – nr grantu 503R/1063/0780,
 • „Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa wzdłuż profilu poprzecznego”, 2005 – nr grantu 503G/1063/0780,
 • „Porównanie satelitarnych metod statycznych i kinematycznych w badaniach ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie”, 2005 – nr grantu 503G/1063/0750,
 • „Badanie ruchu lodowca Hansa satelitarnymi metodami GPS (fiord Hornsund na Spitsbergenie)”, 2004 – nr grantu 503G/1063/0740,
 • „Wykonanie prac związanych z badaniem geodynamiki na obszarze wokół fiordu Hornsund.”, 2003 – nr grantu 503G/1063/0700.

 

 

Publikacje:


 • Adamek A., 2017: Mobilna Platforma Górnicza w drodze do inteligentnej kopalni – 3D pod ziemią,
  Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (264) 2017, str. 8-15,
 • Adamek A., Bałchan J., Krawiec J., Lipecki T., 2016: Innowacyjne rozwiązania pomiarowe do inwentaryzacji szybów górniczych, Wiadomości Górnicze 2/2016, s. 146-153,
 •  Adamek A., Lipecki T., 2016: Technologia mobilnego skanowania laserowego w badaniu prostoliniowości prowadników szybowych w odniesieniu do metody wideodetekcji plamki laserowej. Przegląd Geodezyjny nr 1/2016, s. 24-27,
 •  Adamek A., 2015: Mobilna Platforma Górnicza (MPG) – Nowatorskim Rozwiązaniem w Polskich Kopalniach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 27, s. 11-24, ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681/afkit.2015.001,
 •  Będkowski J., Majek K., Musialik P., Adamek A., Andrzejewski D., Czekaj D., 2014: Towards terrestrial 3D data registration improved by parallel programming and evaluated with geodetic precision, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, ISSN: 0926-5805, DOI: 10.1016/j.autcon.2014.07.013, Vol.47, pp.78-91,
 •  Zaczek-Peplinska J., Adamek A., Osińska-Skotak K. [i in.] 2013: Inwentaryzacja galerii kontrolnej przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego, w: Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe / Kurczyński Zdzisław ( red. ), 2013, ISBN 978-83-61576-26-7, ss. 147-163,
 •  Zaczek-Peplinska J., Pasik M., Adamek A. [i in.] 2013: Monitoring Technical Conditions Of Engineering Structures Using The Terrestrial Laser Scanning Technology, w: Reports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 95, nr 1, 2013, ss. 1-10, DOI:10.2478/rgg-2013-0008,
 •  Ostrowski I., Majek K., Adamek A., Musialik P., Będkowski J., Masłowski A., 2012: Mobilny system tworzenia przestrzennej dokumentacji semantycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2012 nr 12, s. 1117-1120,
 •  Adamek A., Zaczek-Peplinska J., Gergont K. 2012: Analysis of Possibilities to Utilise Results of Laser Scanning in Technical Inspection of Water Dams, FIG Working Week 2012, Rome, Italy, 6-10 May 2012 – proceedings,
 •  Kurczyński Z., Adamek A., Bratuś K. 2012: Ocena możliwości zastosowania lotniczego skaningu laserowego do opracowania map kolejowych (Komplementarny dla zdjęć). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (204), maj 2012, str. 18-22,
 •  Adamek A., Bałchan J., Bratuś K., Krawiec J. 2011: Zastosowanie technologii skanowania laserowego do monitorowania deformacji podszybia szybu na LW „Bogdanka” S.A., „Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania” Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią  PAN, Kraków 2011,
 •  Jania J., Głowacki P., Kolondra L., Adamek A., Krawiec J., Blaszczyk M., Puczko D., Bałt A., 2010: Observations of short time dynamics of the frontal zone of a tidewater glacier in Spitsbergen, IPY Oslo Science Conference, 8-12 June 2010, Norway, mat. konferencyjne,
 •  Adamek A., Jania J., Głowacki P., Krawiec J., Kurczyński K., 2010: Usefulness of terrestrial laser scanning for survey of dynamics of frontal zone of Hansbreen – Svalbard tidewater glacier, XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia – proceedings,
 •  Jania J., Głowacki P., Kolondra L., Puczko D., Grabiec M., Adamek A., Blaszczyk M., Ignatiuk D., 2010: Past and ongoing observations of dynamics and calving intensity of Hansbreen, Spitsbergen, Svalbard. An overview report., Ice2sea First Open Forum, 17-18 March, Krakow, Poland, mat. konferencyjne,
 • Adamek A., 2010: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego do określenia dynamiki lodowca Hansa na Spitsbergenie. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, Nr 2 (177), 24-27, Warszawa 2010,
 • Jania J., Kolondra L., Ignatiuk D., Blaszczyk M., Głowacki P., Adamek A., Sikora S., Kostka S., Puczko D., 2009: New survey of dynamics of the frontal zone of Hansbreen, Svalbard tidewater glacier. Preliminarny results. IASC-NAG/Glaciodyn Workshop, 7 – 10 March 2010, Universitätszentrum Obergurgl, Austria – prezentacja i mat. konf.,
 • Jania J., Błaszczyk M., Kolendra L., Adamek A., Krawiec J. Głowacki P., 2009: Application of satellite and terrestrial remote sensing methods for studies of tidewater glacier in Svalbard – with special reference to Hansbreen as an example, Arctic Frontiers, 24-29 January 2010, Tromso, Norway – prezentacja / referat,
 • Benn D., Gulley J., Luckman A., Adamek A., Głowacki P., 2009: Englacial drainage systems formed by hydrologically driven crevasse propagation. Journal of Glaciology, Volume 55 (2009) No. 191 pp. 513-523(11),
 • Adamek A.,  Woźniak M., Jastrzębski S., 2009: Dokładności przestrzennych modeli obiektów na bazie chmur punktów uzyskanych w procesie skanowania laserowego,
  II Ogólnopolskim Seminarium Młodych Naukowców dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30.05.2009 – artykuł oddany do recenzji,
 • Walo J., Węzka K., Paśnikowski M., Adamek A., 2009: Functioning analysis of reference station in Hornsund and its possibilities of usage in geodynamic research of Spitsbergen, European Geosciences Union,  Wiedeń 24 kwietnia 2009, Austria – poster,

  Kurczyński Z., Adamek A., Choromański M., Węzka K., Paśnikowski M., Klimczyk A.,  Kukiełka M., Surała M., Sochacka Ż., Szadkowski A., Adamek A., 2008: The analysis of laser scanning technology in building three dimensional models of structures to architectural inventory purposes, International Geodetic Students Meeting – Walencja maj 2008, Hiszpania – poster,

 • James T.D., Murray T., Barrand N.E., King M.A., Luckman A.J., Barr S.L., Mills J.P., Kohler J., Payne A.J., Abrahamsen T., Fox A.J., Solovjanova I, Adamek A., Jania J., 2007: New methods for estimating sea-level rise contributions from Svalbard glaciers., Eos Trans. AGU, 88(52), Fall Meet. Suppl., Abstract C23A-0933,
 • Walo J., Adamek A., Puczko D., 2007: Analysis of short-terms height changes of the Hans glacier using quasi-continuous GPS observations, Reports on Geodesy 82(1) 367-375: Warsaw 2007,
 • Pachuta A., Walo J., Adamek A., Woźniak M., Rajner M., Węzka K., Próchniewicz D., 2007: Scientific expeditions to Svalbard, organized by the Faculty of Geodesy and Cartography, the Warsaw University of Technology, Reports on Geodesy 82(1) 243-251: Warsaw 2007,
 • Woźniak M., Adamek A., 2007: Monitoring of dynamic movements of Hans glacier control points using SmartStation, Reports on Geodesy 83(2) 89-95: Proceedings of European Geosciences Union G11 Symposium, Wiedeń, Austria, 15-20 kwietnia 2007,
 • Walo J., Węzka K., Malinowski Z., Rajner M., Adamek A., Pachuta A., Próchniewicz D., 2007: Monitoring of thickness and movements of the Hans glacier surface in Spitsbergen in a period of 2005-2006 by using GPS-RTK technology, European Geosciences Union – Wiedeń 2007 – poster,
 • Walo J., Pachuta A., Adamek A., Węzka K., Rajner M., Malinowski Z., 2006: Using GPS reference station near Polish Polar Station in Spitsbergen for environment monitoring and geodynamic purposes, European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń 2006 – poster,
 • Walo J., Puczko D., Adamek A., Wezka K., Rajner M., Malinowski Z., 2006: Monitoring of the Hans-glacier movement dynamics (Hornsund SW Spitsbergen, Svalbard),
  Reports on Geodesy, 76 (1) 173-179: Proceedings of European Geosciences Union G6 Symposium, Wiedeń, Austria, 2-7 kwietnia 2006,
 • Pachuta A., Adamek A., Woźniak M., 2005: Investigation of movement of The Hans glacier by GPS methods in the Hornsund fjord on Spitsbergen, European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń 2005, Reports on Geodesy 73 (2) 285-290, Warszawa 2005,
 • Woźniak M. , Pachuta A., Adamek A., 2005: Investigations of displacements in polar conditions, Reports on Geodesy (74) 3 165-170, Warszawa 2005,
 • Walo J., Adamek A., Pachuta A., Węzka K., Malinowski Z., Rajner M., 2005: Badania ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie, Publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji „Geodeticke siete a priestorove informacie” – Podbanske 24-26.10.2005 Słowacja,
 • Woźniak M., Adamek A., 2005: Kolejna wyprawa geodetów na Spitsbergen, Przegląd Geodezyjny 1/2005,
 • Adamek A., Kurczyński Z., Piskorz M., Sagan M., 2004: Polish Student Expedition to the Hornsund Fjord in Spitsbergrn. Reports on Geodesy, 69 (2) 341-346: Proceedings of European Geosciences Union G11 Symposium, Nicea, Francja, 25-30 kwietnia 2004,
 • Adamek A., Kurczyński Z., Piskorz M., Sagan M., 2004: Polish Student Expedition to the Hornsund Fiord in Spitsbergrn, European Geosciences Union General Assembly, Nicea 2004 – poster,
 • Adamek A., 2004:”Polish Student Expedition to the Hornsund Fjord in Spitsbergrn”, FIG Working Week, Ateny 2004 – prezentacja,
 • Adamek A., 2004: Geodezja ekstremalna, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 115 (12) 2004,
 • Adamek A., 2002: Student jego wykształcenie i oczekiwania a współczesny rynek pracy, VIII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji, Polanica Zdrój,
 • Kamiński J., Adamek A., 2001: Students’ contribution to the surveying curricula at Warsaw University of Technology, FIG Working Week, Seul 2001 – mat. konferencyjne.

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top