Działalność naukowa

Działalność naukowa

Udział w Projektach Naukowych:


 • „Subglacial Conduit Maps for Glacial Hydrological Studies” – Small Grant National Geographic,
  Hornsund, Spitsbergen 2016,
 • „Opracowanie kompleksowego numerycznego modelu terenu (NMT) Hansbreen na podstawie naziemnego skanowania laserowego dla studiów nad dynamiką strefy czołowej lodowca (Hornsund, Spitsbergen SW)”, projekt realizowany przy współudziale: Instytutu Geofizyki PAN, Uniwersytetu Śląskiego, firmy Laser-3D, 2009,
 • „Wyznaczenie i modelowanie deformacji powierzchni aktywnej warstwy zmarzliny oraz przemieszczeń konstrukcji posadowionych w permafroście na Spitsbergenie”, stypendium wyjazdowe Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, 2009,,
 • Kontynuacja grantu rektorskiego z 2008 roku: „Modernizacją permanentnej stacji GNSS na terenie Polskiej Stacji Polarnej IGF PAN w Horsundzie na Spitsbergenie pod kątem jej włączenia do projektu IGS”, 2009,
 • Uczestnictwo w projekcie UNIS-u (The University Center In Svalbard) – kartowanie i  badania geofizyczne jaskiń lodowcowych na Spitsbergenie w latach 2006 i 2007,
 • Uczestnictwo w projekcie kierowanym przez The University of Leeds: „Changes in glacier geometry and extent in Svalbard: implications for sea level rise during the 20th and 21st centuries”, w latach 2004-2005.

 

 

Udział w Grantach Uczelnianych:


 • „Wyznaczanie deformacji powierzchni wieloletniej zmarzliny oraz przemieszczeń konstrukcji budowlanych na tle procesów mrozowych zachodzących w czynnej warstwie permafrostu na Spitsbergenie”, 2008 – nr grantu 503G/1062/3890008,
 • „Analiza specjalistycznych środowisk programowych do opracowania przestrzennych modeli budynków na przykładzie chmur punktów fragmentu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej”, 2008 – nr grantu 503W/1062/3920/008,
 • „Monitorowanie ruchów konstrukcji budowlanych osadzonych w czynnej warstwie zmarzliny na Spitsbergenie”, 2007- nr grantu 503G/1062/3800/007,
 • „Tworzenie przestrzennych modeli budynków na przykładzie fragmentu Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej
  i analiza wykorzystanej technologii”, 2007 – nr grantu 503R/1061/0650/007,
 • „Wykorzystanie satelitarnych metod statycznych i kinematycznych w badaniach ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie”, 2006 – nr grantu 503G/1063/0790,
 • „Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa na wybranych punktach profilu podłużnego i wzdłuż profilu poprzecznego”, 2006 – nr grantu 503R/1063/0780,
 • „Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa wzdłuż profilu poprzecznego”, 2005 – nr grantu 503G/1063/0780,
 • „Porównanie satelitarnych metod statycznych i kinematycznych w badaniach ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie”, 2005 – nr grantu 503G/1063/0750,
 • „Badanie ruchu lodowca Hansa satelitarnymi metodami GPS (fiord Hornsund na Spitsbergenie)”, 2004 – nr grantu 503G/1063/0740,
 • „Wykonanie prac związanych z badaniem geodynamiki na obszarze wokół fiordu Hornsund.”, 2003 – nr grantu 503G/1063/0700.

 

 

Publikacje:


 • Adamek A., Będkowski J. 2021: Automated Mobile System for Mapping Mine Shafts, GIM International, Issue 6 – 2021, Volume 35, P 50-53,
 • Montanari A., Adamek A., Curatolo A., Ferretti M., Mainiero M., Mariani S., McGee D., Pignocchi G., Recanatini S., An Epigravettian hypogeal site in the Grotta del Fiume Cave at Frasassi (northeastern Apennines, Italy): Environmental and geochronologic assessments, International Journal of Speleology 49 (2), 87-105, Tampa, FL (USA), May 2020,
 • Adamek A., 2017: Mobilna Platforma Górnicza w drodze do inteligentnej kopalni – 3D pod ziemią,
  Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (264) 2017, str. 8-15,
 • Adamek A., Bałchan J., Krawiec J., Lipecki T., 2016: Innowacyjne rozwiązania pomiarowe do inwentaryzacji szybów górniczych, Wiadomości Górnicze 2/2016, s. 146-153,
 •  Adamek A., Lipecki T., 2016: Technologia mobilnego skanowania laserowego w badaniu prostoliniowości prowadników szybowych w odniesieniu do metody wideodetekcji plamki laserowej. Przegląd Geodezyjny nr 1/2016, s. 24-27,
 •  Adamek A., 2015: Mobilna Platforma Górnicza (MPG) – Nowatorskim Rozwiązaniem w Polskich Kopalniach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 27, s. 11-24, ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681/afkit.2015.001,
 •  Będkowski J., Majek K., Musialik P., Adamek A., Andrzejewski D., Czekaj D., 2014: Towards terrestrial 3D data registration improved by parallel programming and evaluated with geodetic precision, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, ISSN: 0926-5805, DOI: 10.1016/j.autcon.2014.07.013, Vol.47, pp.78-91,
 •  Zaczek-Peplinska J., Adamek A., Osińska-Skotak K. [i in.] 2013: Inwentaryzacja galerii kontrolnej przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego, w: Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe / Kurczyński Zdzisław ( red. ), 2013, ISBN 978-83-61576-26-7, ss. 147-163,
 •  Zaczek-Peplinska J., Pasik M., Adamek A. [i in.] 2013: Monitoring Technical Conditions Of Engineering Structures Using The Terrestrial Laser Scanning Technology, w: Reports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 95, nr 1, 2013, ss. 1-10, DOI:10.2478/rgg-2013-0008,
 •  Ostrowski I., Majek K., Adamek A., Musialik P., Będkowski J., Masłowski A., 2012: Mobilny system tworzenia przestrzennej dokumentacji semantycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2012 nr 12, s. 1117-1120,
 •  Adamek A., Zaczek-Peplinska J., Gergont K. 2012: Analysis of Possibilities to Utilise Results of Laser Scanning in Technical Inspection of Water Dams, FIG Working Week 2012, Rome, Italy, 6-10 May 2012 – proceedings,
 •  Kurczyński Z., Adamek A., Bratuś K. 2012: Ocena możliwości zastosowania lotniczego skaningu laserowego do opracowania map kolejowych (Komplementarny dla zdjęć). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (204), maj 2012, str. 18-22,
 •  Adamek A., Bałchan J., Bratuś K., Krawiec J. 2011: Zastosowanie technologii skanowania laserowego do monitorowania deformacji podszybia szybu na LW „Bogdanka” S.A., „Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania” Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią  PAN, Kraków 2011,
 •  Jania J., Głowacki P., Kolondra L., Adamek A., Krawiec J., Blaszczyk M., Puczko D., Bałt A., 2010: Observations of short time dynamics of the frontal zone of a tidewater glacier in Spitsbergen, IPY Oslo Science Conference, 8-12 June 2010, Norway, mat. konferencyjne,
 •  Adamek A., Jania J., Głowacki P., Krawiec J., Kurczyński K., 2010: Usefulness of terrestrial laser scanning for survey of dynamics of frontal zone of Hansbreen – Svalbard tidewater glacier, XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia – proceedings,
 •  Jania J., Głowacki P., Kolondra L., Puczko D., Grabiec M., Adamek A., Blaszczyk M., Ignatiuk D., 2010: Past and ongoing observations of dynamics and calving intensity of Hansbreen, Spitsbergen, Svalbard. An overview report., Ice2sea First Open Forum, 17-18 March, Krakow, Poland, mat. konferencyjne,
 • Adamek A., 2010: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego do określenia dynamiki lodowca Hansa na Spitsbergenie. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, Nr 2 (177), 24-27, Warszawa 2010,
 • Jania J., Kolondra L., Ignatiuk D., Blaszczyk M., Głowacki P., Adamek A., Sikora S., Kostka S., Puczko D., 2009: New survey of dynamics of the frontal zone of Hansbreen, Svalbard tidewater glacier. Preliminarny results. IASC-NAG/Glaciodyn Workshop, 7 – 10 March 2010, Universitätszentrum Obergurgl, Austria – prezentacja i mat. konf.,
 • Jania J., Błaszczyk M., Kolendra L., Adamek A., Krawiec J. Głowacki P., 2009: Application of satellite and terrestrial remote sensing methods for studies of tidewater glacier in Svalbard – with special reference to Hansbreen as an example, Arctic Frontiers, 24-29 January 2010, Tromso, Norway – prezentacja / referat,
 • Benn D., Gulley J., Luckman A., Adamek A., Głowacki P., 2009: Englacial drainage systems formed by hydrologically driven crevasse propagation. Journal of Glaciology, Volume 55 (2009) No. 191 pp. 513-523(11),
 • Adamek A.,  Woźniak M., Jastrzębski S., 2009: Dokładności przestrzennych modeli obiektów na bazie chmur punktów uzyskanych w procesie skanowania laserowego,
  II Ogólnopolskim Seminarium Młodych Naukowców dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30.05.2009 – artykuł oddany do recenzji,
 • Walo J., Węzka K., Paśnikowski M., Adamek A., 2009: Functioning analysis of reference station in Hornsund and its possibilities of usage in geodynamic research of Spitsbergen, European Geosciences Union,  Wiedeń 24 kwietnia 2009, Austria – poster,

  Kurczyński Z., Adamek A., Choromański M., Węzka K., Paśnikowski M., Klimczyk A.,  Kukiełka M., Surała M., Sochacka Ż., Szadkowski A., Adamek A., 2008: The analysis of laser scanning technology in building three dimensional models of structures to architectural inventory purposes, International Geodetic Students Meeting – Walencja maj 2008, Hiszpania – poster,

 • James T.D., Murray T., Barrand N.E., King M.A., Luckman A.J., Barr S.L., Mills J.P., Kohler J., Payne A.J., Abrahamsen T., Fox A.J., Solovjanova I, Adamek A., Jania J., 2007: New methods for estimating sea-level rise contributions from Svalbard glaciers., Eos Trans. AGU, 88(52), Fall Meet. Suppl., Abstract C23A-0933,
 • Walo J., Adamek A., Puczko D., 2007: Analysis of short-terms height changes of the Hans glacier using quasi-continuous GPS observations, Reports on Geodesy 82(1) 367-375: Warsaw 2007,
 • Pachuta A., Walo J., Adamek A., Woźniak M., Rajner M., Węzka K., Próchniewicz D., 2007: Scientific expeditions to Svalbard, organized by the Faculty of Geodesy and Cartography, the Warsaw University of Technology, Reports on Geodesy 82(1) 243-251: Warsaw 2007,
 • Woźniak M., Adamek A., 2007: Monitoring of dynamic movements of Hans glacier control points using SmartStation, Reports on Geodesy 83(2) 89-95: Proceedings of European Geosciences Union G11 Symposium, Wiedeń, Austria, 15-20 kwietnia 2007,
 • Walo J., Węzka K., Malinowski Z., Rajner M., Adamek A., Pachuta A., Próchniewicz D., 2007: Monitoring of thickness and movements of the Hans glacier surface in Spitsbergen in a period of 2005-2006 by using GPS-RTK technology, European Geosciences Union – Wiedeń 2007 – poster,
 • Walo J., Pachuta A., Adamek A., Węzka K., Rajner M., Malinowski Z., 2006: Using GPS reference station near Polish Polar Station in Spitsbergen for environment monitoring and geodynamic purposes, European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń 2006 – poster,
 • Walo J., Puczko D., Adamek A., Wezka K., Rajner M., Malinowski Z., 2006: Monitoring of the Hans-glacier movement dynamics (Hornsund SW Spitsbergen, Svalbard),
  Reports on Geodesy, 76 (1) 173-179: Proceedings of European Geosciences Union G6 Symposium, Wiedeń, Austria, 2-7 kwietnia 2006,
 • Pachuta A., Adamek A., Woźniak M., 2005: Investigation of movement of The Hans glacier by GPS methods in the Hornsund fjord on Spitsbergen, European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń 2005, Reports on Geodesy 73 (2) 285-290, Warszawa 2005,
 • Woźniak M. , Pachuta A., Adamek A., 2005: Investigations of displacements in polar conditions, Reports on Geodesy (74) 3 165-170, Warszawa 2005,
 • Walo J., Adamek A., Pachuta A., Węzka K., Malinowski Z., Rajner M., 2005: Badania ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie, Publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji „Geodeticke siete a priestorove informacie” – Podbanske 24-26.10.2005 Słowacja,
 • Woźniak M., Adamek A., 2005: Kolejna wyprawa geodetów na Spitsbergen, Przegląd Geodezyjny 1/2005,
 • Adamek A., Kurczyński Z., Piskorz M., Sagan M., 2004: Polish Student Expedition to the Hornsund Fjord in Spitsbergrn. Reports on Geodesy, 69 (2) 341-346: Proceedings of European Geosciences Union G11 Symposium, Nicea, Francja, 25-30 kwietnia 2004,
 • Adamek A., Kurczyński Z., Piskorz M., Sagan M., 2004: Polish Student Expedition to the Hornsund Fiord in Spitsbergrn, European Geosciences Union General Assembly, Nicea 2004 – poster,
 • Adamek A., 2004:”Polish Student Expedition to the Hornsund Fjord in Spitsbergrn”, FIG Working Week, Ateny 2004 – prezentacja,
 • Adamek A., 2004: Geodezja ekstremalna, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 115 (12) 2004,
 • Adamek A., 2002: Student jego wykształcenie i oczekiwania a współczesny rynek pracy, VIII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji, Polanica Zdrój,
 • Kamiński J., Adamek A., 2001: Students’ contribution to the surveying curricula at Warsaw University of Technology, FIG Working Week, Seul 2001 – mat. konferencyjne.

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top