Pomiar Terenowy

Pomiar Terenowy

Firma SKALA 3D zbudowała fundamenty na tradycyjnych pomiarach klasycznych, jeszcze przed „erą GPS-ów”. Mamy duże doświadczenie zarówno w typowych pracach geodezyjnych, jak i wykonujemy nietypowe zlecenia, wedle potrzeb klienta.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • podziały i rozgraniczenia,
 • tyczenie obiektów i przyłączy,
 • inwentaryzację powykonawczą (kompleksową dokumentację geodezyjną),
 • wznowienia znaków granicznych,
 • geodezyjną obsługę inwestycji,
 • monitoring przemieszczeń,
 • mapy do celów projektowych,
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe.

 

 

Sprzęt, na którym pracujemy


Technology
Tachimetr przemysłowy Sokkia NET05 AX + oprogramowanie 3DIM Obeserver
Technology
Tachimetr Nikon NIVO 2.M Dual Face 2
Technology
Niwelator kodowy Sokkia SDL1X + para łat inwarowych
Technology
2 niwelatory optyczne Zeiss Ni 020 A 02
Technology
Odbiornik GNSS Topcon HiperII
Technology
Odbiornik Trimble SPS881 Smart GPS Antenna
Technology
Skaner Z+F Imager 5010 + kamera M-Cam + 2 komplety tarczy pomiarowych
Technology
2 skanery profilowe Z+F Profiler 9012

 

 

Obsługa Inwestycji


Prowadzimy geodezyjną obsługę różnego rodzaju inwestycji: od budownictwa, po inwestycje drogowe, kolejowe i sieci uzbrojenia terenu. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem, którego działanie uzupełniamy nowoczesnymi technologiami opracowania. Zakres obsługi zawsze jest uzależniony od indywidualnego podejścia do potrzeb klienta. W ramach tradycyjnej oferty możemy wymienić:

 

Tradycyjna oferta obejmuje:

 • obsługę budownictwa wieżowego
 • obsługę budownictwa jednorodzinnego
 • inwentaryzację torów jezdni podsuwnicowej

 

 

 

 

Monitoring Przemieszczeń i Odkształceń


Za pomocą okresowego wykonania skanów danego obiektu zachodzi możliwość określenia jego geometrycznego stanu w czasie, bądź stopnia potencjalnych deformacji konstrukcji stalowych, maszyn, części mechanicznych, podzespołów i innych. W ten sposób jesteśmy w stanie ustalić przestrzenny rozkład deformacji. Metody klasyczne nie dają takich możliwości. Opierają się one o wyznaczenie zmian punktów kontrolnych, co daje bardzo ogólną reprezentację obiektu. Skaning laserowy zapewnia natomiast wysoce dokładne odwzorowanie przestrzeni na poziomie milimetrów, co pozwala na prowadzenie dowolnych analiz różnicowych i wydzielenie stref szczególnie narażonych na zmianę kształtu, położenia, bądź wychylenia.

 

Czytaj więcej

 

 

 

Co gwarantuje zatem skaning?

 • OCENĘ STANU OBIEKTU
  Geometria konstrukcji, posadowienie.
 • MODELOWANIE USZKODZEŃ
  Można szybko zmierzyć stan skorodowania i miejsca dużych uszkodzeń – pozwala oszacować stopień degradacji obiektu i jego przewidywany czas eksploatacji.
 • MONITORING DEFORMACJI
  Ocena zmian obiektów w czasie.
 • OGRANICZENIE LICZBY OSÓB
  Zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w pomiary.
 • AUTOMATYZACJĘ
  Automatyzacja czynności pomiarowo – diagnostycznych.
 • MILIMETROWE DOKŁADNOŚCI
  Dokładności rzędu 1-2mm
 • NIEINWAZYJNOŚĆ
  Skanowanie zapewnia najlepszą alternatywę na rynku dla tradycyjnych metod badań nieniszczących.
 • KORZYŚCI EKONOMICZNE
  Odpowiednio wczesna diagnoza może uchronić przed potencjalną katastrofą budowlaną.

 

 

Mapy do Celów Projektowych


Niezbędnym elementem niemalże każdej inwestycji jest pozwolenie na budowę. Obligatoryjną częścią tego procesu jest utworzenie, objętej przepisami prawa geodezyjnego, mapy do celów projektowych. Mapa powstaje w skutek aktualizacji mapy
sytuacyjno – wysokościowej
i stanowić ma jednocześnie podłoże, na którym będzie oparty projekt. W celu wykonania takiego opracowania wykorzystujemy różnorodne technologie, adekwatne do wymaganych dokładności. Format wynikowy zależy głównie od tego, jak prowadzone są mapy zasadnicze we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, bądź indywidualnych upodobań klienta. Finalnie udostępniamy zamawiającemu mapę w formie analogowej, bądź cyfrowej w formacie CAD.

 

 

 

Mapy Sytuacyjno – Wysokościowe


Wykonujemy mapy sytuacyjno – wysokościowe, będące niezbędnym podkładem geodezyjnym dla prac projektantów i wykonawców inwestycji. Korzystamy z różnego rodzaju sprzętu, od tradycyjnego tachimetru do odbiorników satelitarnych. Wykonanie pomiarów terenowych i opracowanie map poprzedzone jest każdorazowo szczegółowym wywiadem terenowym oraz wywiadem w instytucjach branżowych.

 

mapa_wysokosciowa_1

Mapa wysokościowa Polskiej Stacji Polarnej (Hornsund, Spitsbergen, Norwegia)

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top