Projekt LAWP 1.5

Projekt LAWP 1.5

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 
Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP)
 
1.5. Bon na innowacje

 

Głównym celem projektu jest opracowanie założeń konstrukcyjno-technologicznych innowacyjnej Hybrydowej Platformy Pomiarowej. A w konsekwencji, wejście w posiadanie nowoczesnej technologii (zgodnie z profilem firmy – skanowanie laserowe), poszerzenie wachlarzu usług, zdobycie nowych rynków i w efekcie dywersyfikacja źródeł dochodów w SKALA 3D. Hybrydowa platforma pomiarowa dedykowana będzie do pracy w kopalniach w wyrobiskach pionowych jak również (co będzie znaczącą innowacją) w wyrobiskach poziomych. Dzięki nowemu projektowi platforma będzie mogła pracować na pojazdach i maszynach kołowych z przeznaczeniem do zbierania danych pomiarowych w przestrzeni miejskiej, tj.: danych laserowych, zdjęć cyfrowych, panoram 3D, trajektorii, oraz pozycji, a w przyszłości również danych termowizyjnych. Realizacja projektu pozwoli na znaczące zwiększenie potencjału firmy oraz wprowadzenie do jej oferty nowych usług na światowym poziomie. Wprowadzenie innowacji produktowej (Hybrydowa Platforma Pomiarowa) pozwoli wykorzystać, zgromadzony do chwili obecnej, szeroki zasób urządzeń pomiarowych, w których posiadaniu jest Beneficjent. Cele te zostaną osiągnięte dzięki wykorzystaniu obecnego potencjału technicznego oraz merytorycznego Beneficjenta. Realizacja projektu wpisuje się w wieloletnią strategię rozwoju SKALA 3D i jej główne narzędzie technologiczne jakim jest skaning laserowy oraz związane z nim produkty i odbiorcy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.poig.gov.pl     www.mrr.gov.pl    http://europa.eu/index_pl.htm

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top