Projekt PARP 2.3.2

Projekt PARP 2.3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

„Projekt modułowej mobilnej platformy pomiarowej opartej na technologii skanowania laserowego”

Głównym celem projektu jest znaczące ulepszenie Mobilnej Platformy Górniczej (MPG), tj opracowanie projektu modułowej mobilnej platformy pomiarowej opartej na technologii skanowania laserowego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie potencjału funkcjonalnego systemu do pomiaru szybów górniczych oraz obiektów gdzie nie ma możliwości odbioru sygnału GNSS (wewnątrz budowli) jak również obiektów typu linie kolejowe.

Konsekwencją wprowadzenia innowacji produktowej będzie zmiana konstrukcji kluczowych komponentów mechanicznych tj. obudowy, stelaży mocująco-stabilizujących, amortyzacji oraz zabezpieczenia złączy kablowych. Dzięki temu nastąpi zabezpieczenie elementów platformy przed wpływem czynników zewnętrznych.

Ulepszenie będzie polegało na znaczącym zmniejszeniu wagi zarówno całej platformy jak i jej poszczególnych modułów, a przez to:

  • zmniejszy się liczba pracowników niezbędnych do montażu platformy,
  • montaż systemu pomiarowego będzie szybszy i łatwiejszy,
  • zwiększy się bezpieczeństwo pracy przy montażu MPG na głowicy,

 

Zwiększy się również precyzja oraz jakość wykonywanych pomiarów poprzez:

  • zapewnienie stabilnych warunków pracy skanerów oraz modułu pozycjonowania i sterowania (brak zjawiska parowania głowic skanerów oraz elektroniki),
  • wzrost sztywności konstrukcji systemu, a tym samym stałości zależności kątowo-liniowych pomiędzy poszczególnymi komponentami pomiarowymi systemu,
  • większą amortyzację drgań występujących podczas jazdy platformy na głowicy klatki szybowej, zarówno skanerów jak i jednostki inercyjnej, co znaczenie poprawi jakość danych (skanery) oraz wyeliminuje szumy pomiarowe (w przypadku IMU).

W wyniku realizacji projektu oferta wnioskodawcy będzie bezkonkurencyjna na świecie z uwagi na parametry (dokładność, czas oraz jakość wykonanego pomiaru).Pomiary będą mogły być wykonywane w miejscach gdzie panują niekorzystne, a nawet bardzo trudne warunki atmosferyczne dla urządzeń pomiarowych, w środowisku wilgotnym i zapylonym.

Czas realizacji projektu: 1.06. – 31.12.2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top