Badania przemysłowe

Badania przemysłowe

Firma prowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie mobilnych systemów pomiarowych opartych na technologii skanowania laserowego.

SKALA 3D zajmuje się głównie tworzeniem technologii pomiarowych dedykowanych do pracy pod ziemią. W podziemnych zakładach górniczych, w pionowych i poziomych wyrobiskach. Ale na swoim koncie ma również szereg prac z zakresu geodezji inżynieryjnej, czy strikte, naziemnego skaningu laserowego.

 

Firma ma już na swoim koncie kilka projektów, zarówno badawczych jak i wdrożeniowych:

 • POIG 1.4
 • Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
  „Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych”

 • LAWP 1.2
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  1. Przedsiębiorczość i innowacje
  1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw
  „Mobilny system do pomiaru geometrii szybów górniczych oparty na technologii skaningu laserowego”

 • PARP 2.3.2
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  „Projekt modułowej mobilnej platformy pomiarowej opartej na technologii skanowania laserowego”

 • LAWP 3.7
 • Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
  Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
  „Wdrożenie wyników prac B+R nad Mobilną Platformą Górniczą do pomiaru szybów górniczych”

 • LAWP 1.5
 • Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  1.5. Bon na innowacje
  „Hybrydowa Platforma Pomiarowa (HPP)”

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top