Górnictwo

Górnictwo

Górnictwo Podziemne


Przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego oraz rozporządzenia wykonawcze wymagają okresowego prowadzenia badań poprawności działania urządzeń górniczych . Szczególną uwagę zwraca się na transport pionowy i zespół urządzeń go obsługujących. W ich skład wchodzi urządzenie wyciągowe, wieża szybowa oraz szyb wraz z zabudową (prowadniki, dźwigary, uzbrojenie szybu). Każdy z tych wymienionych elementów musi spełniać rygorystyczne kryteria prawidłowego działania. Mamy doświadczenie w kompleksowej inwentaryzacji zarówno szybu, krzeseł szybowych jak i podszybia.

 

 

 

Inwentaryzacja Szybu


Szyby górnicze, poza swoim podstawowym zadaniem udostępniania złóż, spełniają również funkcję wentylacyjną i komunikacyjną, Wyłączenie ich na zbyt długi czas może wpływać niekorzystnie na przewietrzanie wyrobisk górniczych i dopływ świeżego powietrza do załogi. Wykonywane klasyczne pomiary i badania są bardzo żmudne i umożliwiają pozyskanie jedynie częściowej, punktowej informacji. Wiąże się to z ograniczeniami technicznymi (utrudnionym dostępem do elementu) jak również ograniczeniami ruchowymi (konicznością wyłączenia pracy szybu na dłuższy czas, co jest wymagane przy pomiarach klasycznych, wpływem czynników zewnętrznych na niezmienność położenia obiektu w czasie badań, stanami awaryjnymi uniemożliwiającymi dokończenie badań itp.). Może to doprowadzić do nie uchwycenia stanów nadzwyczajnych, a w najgorszym przypadku do utraty zdrowia lub życia pracowników. Zachodzi konieczność stosowania dodatkowych metod pomiarowych. Idealnym wyjściem jest w takich okolicznościach mobilny skaning laserowy.

 

Co gwarantuje zatem skaning?

 • AUTOMATYZACJĘ
  Automatyzacja czynności pomiarowo – diagnostycznych.
 • MILIMETROWE DOKŁADNOŚCI
  Dokładności rzędu 1-3mm.
 • NIEINWAZYJNOŚĆ
  Zdalne pomiary bez zatrzymywania pracy urządzeń.
 • POMIAR PRZESTRZENNY
  Powierzchniowa kontrola całego mierzonego obiektu – miliony mierzonych punktów XYZ.
 • MONITORING DEFORMACJI
  Weryfikacja stanu obiektów zmieniających się w czasie.
 • OGRANICZENIE LICZBY OSÓB
  Mniej osób zaangażowanych w pomiary.
 • KRÓTKI CZAS POMIARU W SZYBIE
  Z dwóch dni przy metodach klasycznych do jednej zmiany przy użyciu mobilnego skaningu laserowego.
 • KORZYŚCI EKONOMICZNE
  Krótki czas przestoju pracy szybu.

 

 

 

Monitoring Deformacji


Za pomocą okresowego wykonania skanów danego obiektu zachodzi możliwość określenia stopnia deformacji, zużycia szybów, podszybia, urządzeń szybowych, maszyn wyciągowych i innych. Umożliwia to ustalenie przestrzennego rozkładu deformacji. Metody klasyczne nie dają takich możliwości. Opierają się one o wyznaczenie zmian punktów kontrolnych, co daje bardzo ogólną reprezentację obiektu. Skaning laserowy zapewnia natomiast wysoce dokładne odwzorowanie przestrzeni (milimetry), co pozwala na prowadzenie dowolnych analiz różnicowych i wydzielenie stref szczególnie narażonych na zmianę kształtu, położenia, bądź wychylenia.

 

 

 

Kopalnie 3D


Wirtualna rzeczywistość daje wiele możliwości reprezentacji otaczającej nas przestrzeni w formie cyfrowego świata. Jest to tak zwana rzeczywistość rozszerzona. Jest ona synergią danych geoprzestrzennych, informacji, analiz oraz narzędzi fotogrametrycznych
i informatycznych. Nasza oferta jest odpowiedzią na coraz większe potrzeby przeprowadzania analiz w oparciu o dodatkowe informacje przestrzenne. Znakomitą formą prezentacji cyfrowego środowiska są wirtualne spacery, czy loty nad miastem. Wirtualna rzeczywistość stanowi idealne podłoże do zarządzania przestrzenią miejską dla planistów, inwestorów, konsultantów, specjalistów, działów promocji, PR (Public Relations), turystów i wielu innych.

 

Skala CityGML LoD (Level of Detail) jest wymiernikiem stopnia szczegółowości modeli budynków i zmienia się w zależności od złożoności geometrycznej, dokładności i kompletności obiektów 3D. Wykonujemy modele o zakresie szczegółowości od Lo0 do Lo3:

 • City GML Lo0 – NMT pokryty ortofotomapą – 2,5 D wymiarowa prezentacja (2D + H)

 • City GML Lo1 – Proste bryły z płaskimi dachami (model blokowy)

 • City GML Lo2 – Model oteksturowany z realnymi typami dachów

 • City GML Lo3 – Model z wiernie oddaną elewacją, wyodrębnione wszystkie elementy o rozmiarach większych od 0,5 m, wysokorozdzielcze tekstury, dokładnie oddany kształt i typ dachu

 

 

 

Sieci Energetyczne


Z danych ogólnodostępnych oraz we współpracy z firmami lotniczymi wykonujemy inwentaryzację linii przesyłowych. Dodatkowo tego typu opracowania poddawane są inspekcji pod kątem ugięcia sieci, różnych awarii w sieciach oraz ich wpływie na otoczenie. Dzięki kamerze termalnej jesteśmy w stanie wychwycić i zlokalizować wszelkie usterki, a tym samym straty na liniach przesyłowych, jako że
są to zawsze miejsca o podwyższonej temperaturze.

 

sieci_energetyczne_1

Linie energetyczne – Chmura punktów z ISOK

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top