Projekt PARP 1.4

Projekt PARP 1.4

Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Projekt zrealizowany

 

„Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad stworzeniem mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych wraz z elementami ich wyposażenia. Opracowywany system będzie wykorzystywał technologię naziemnego skanowania laserowego, jak również systemy wspomagające pozycjonowanie mobilnego układu pomiarowego. System ten pozwoli na tworzenie przestrzennych modeli skanowanych obiektów w wyniku pozyskanych z pomiarów i zarejestrowanych geometrycznych „chmur punktów”.

W chwili obecnej pomiary elementów geometrii w szybach kopalnianych prowadzone są klasycznymi technikami geodezji górniczej. Podstawową wadą prowadzonych prac pomiarowych jest tryb stacjonarny ich wykonywania (klatka zatrzymuje się przy wybranych punktach), co wiąże się z dużą czasochłonność pomiaru, oraz w efekcie z koniecznością wstrzymania ruchu w danym szybie na czas wykonywania prac mierniczych. Również fakt, że mierzone są tylko wybrane elementy charakterystyczne szybu wpływa na jakość
i kompletność informacji o stanie technicznym mierzonego obiektu. Obecnie wykonywane pomiary dają obraz jedynie fragmentów konstrukcji szybów. Ponadto z uwagi na wymogi stałej kontroli i monitoringu obiektów technicznych na kopalniach, wnioskodawca doskonale wpisuje się w niszę geodezyjnych pomiarów kopalnianych na rynku.

W efekcie zaplanowanych prac badawczych SKALA 3D planuje opracować taki model systemu pomiarowego, dzięki któremu w kopalniach nie będzie długich przestojów, a uzyskane informacje pozwolą lepiej monitorować i zapewnić większe bezpieczeństwo obiektom i ich użytkownikom.

Rezultatem niniejszego projektu ma być stworzenie kompletnego systemu pomiarowego, który byłby zdolny wykonywać precyzyjne pomiary geodezyjne geometrii szybu w trakcie ruchu klatki szybowej, a więc systemu mobilnego.

Według wiedzy autorów projektu, w kraju jak również na świecie (na podstawie studiów literatury fachowej, oraz działalności na rynku geodezyjnym), nie istnieją automatyczne, mobilne systemy skanowania laserowego do pomiarów geometrii szybów kopalnianych oraz elementów ich wyposażenia. W związku z tym, opracowanie nowego innowacyjnego produktu pozwoli wprowadzić na rynek całkiem nowy produkt.

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie systemu pomiarowego, którego efektem będzie model przestrzenny całego mierzonego obiektu. Dzięki tej nowej technologii pomiaru nastąpi nie tylko skrócenie samego czasu pomiaru, ale również otwiera się cała gama dodatkowych możliwości jego wykorzystania, m.in.:

  • kompleksowy sposób archiwizacji geometrycznego stanu obiektu – zamrożenie danych w czasie,
  • możliwość porównania stanu technicznego obiektu (szybów kopalnianych) w czasie – wyznaczanie deformacji oraz geodezyjnych przemieszczeń obiektu,
  • możliwość przestrzennych wizualizacji poszczególnych elementów – urządzeń w szybie,
  • możliwość stworzenia modelu 3D obiektu,
  • możliwość modelowania, a dzięki temu projektowania zabudowy elementów wnętrza szybów na bazie opracowanych modeli 3D.

Czas realizacji części badawczej i rozwojowej projektu: 1.10.2011-15.10.2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

www.poig.gov.pl     www.mrr.gov.pl    http://europa.eu/index_pl.htm

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top