Scientific activity

Scientific activity

Participation in Scientific Projects:


 • “Subglacial Conduit Maps for Glacial Hydrological Studies” – Small Grant National Geographic,
  Hornsund, Spitsbergen 2016,
 • “Development of a comprehensive digital terrain model (DTM) of Hansbreen based on terrestrial laser scanning for the study on the dynamics of the glacier front zone (Hornsund, Spitsbergen SW)”, the project implemented with the participation of the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences, Silesian University, and the company Laser-3D, 2009;
 • “Determination and modeling of deformations of the active layer of permafrost and displacements of the structures founded on permafrost on Spitsbergen”, a travel scholarship of the Center for Advanced Studies at the Warsaw University of Technology, 2009;
 • Continuation of the Rector’s grant from 2008: “Modernization of the permanent GNSS station at the Polish Polar Station of the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences in Hornsund on Spitsbergen with a view to including it in the IGS project”, 2009;
 • Participation in a project managed by the University Center in Svalbard – mapping and geophysical investigations of the glacier caves on Spitsbergen in 2006 and 2007;
 • Participation in a project managed by the University of Leeds: “Changes in glacier geometry and extent in Svalbard: implications for sea level rise during the 20th and 21st centuries”, in the period 2004-2005.

 

 

Participation in University Grants:


 • “Determination of permafrost surface deformations and displacements of building structures relative to frost processes taking place in the active layer of permafrost on Spitsbergen”, 2008 – Grant No. 503G/1062/3890008;
 • “Analysis of specialized application environments for the development of spatial models of buildings on the example of point clouds of a part of the Main Building of the Warsaw University of Technology”, 2008 – Grant No. 503W/1062/3920/008;
 • “Monitoring of the movements of the building structures founded in the active layer of permafrost on Spitsbergen”, 2007 – Grant No. 503G/1062/3800/007;
 • “Development of spatial models of buildings on the example of a part of the Big Lecture Theater at the Main Building of the Warsaw University of Technology and analysis of the technology used”, 2007 – Grant No. 503R/1061/0650/007;
 • “Use of static and kinematic satellite methods in the study on the movement of the Hans Glacier on Spitsbergen”, 2006 – Grant No. 503G/1063/0790;
 • “Study of the surface movement of the Hans Glacier at selected points of the longitudinal profile and along the transverse profile”, 2006 – Grant No. 503R/1063/0780;
 • “Study of the surface movement of the Hans Glacier along the transverse profile”, 2005 – Grant No. 503G/1063/0780;
 • “Comparison of static and kinematic satellite methods in the study on the movement of the Hans Glacier on Spitsbergen”, 2005 – Grant No. 503G/1063/0750;
 • “Study of the movement of the Hans Glacier using GPS methods (the Hornsund Fjord on Spitsbergen)”, 2004 – Grant No. 503G/1063/0740;
 • “Work involving the investigation of the geodynamics within the area around the Hornsund Fjord”, 2003 – Grant No. 503G/1063/0700.

 

 

Publications:


 • Adamek A., 2017: Mobilna Platforma Górnicza w drodze do inteligentnej kopalni – 3D pod ziemią,
  Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (264) 2017, str. 8-15,
 • Adamek A., Bałchan J., Krawiec J., Lipecki T., 2016: Innowacyjne rozwiązania pomiarowe do inwentaryzacji szybów górniczych, Wiadomości Górnicze 2/2016, s. 146-153,
 •  Adamek A., Lipecki T., 2016: Technologia mobilnego skanowania laserowego w badaniu prostoliniowości prowadników szybowych w odniesieniu do metody wideodetekcji plamki laserowej. Przegląd Geodezyjny nr 1/2016, s. 24-27,
 •  Adamek A., 2015: Mobilna Platforma Górnicza (MPG) – Nowatorskim Rozwiązaniem w Polskich Kopalniach, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 27, s. 11-24, ISSN 2083-2214, eISSN 2391-9477, DOI: 10.14681/afkit.2015.001,
 •  Będkowski J., Majek K., Musialik P., Adamek A., Andrzejewski D., Czekaj D., 2014: Towards terrestrial 3D data registration improved by parallel programming and evaluated with geodetic precision, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, ISSN: 0926-5805, DOI: 10.1016/j.autcon.2014.07.013, Vol.47, pp.78-91,
 •  Zaczek-Peplinska J., Adamek A., Osińska-Skotak K. [i in.] 2013: Inwentaryzacja galerii kontrolnej przelewu zapory ziemnej Klimkówka metodą skanowania laserowego, w: Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe / Kurczyński Zdzisław ( red. ), 2013, ISBN 978-83-61576-26-7, ss. 147-163,
 •  Zaczek-Peplinska J., Pasik M., Adamek A. [i in.] 2013: Monitoring Technical Conditions Of Engineering Structures Using The Terrestrial Laser Scanning Technology, w: Reports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 95, nr 1, 2013, ss. 1-10, DOI:10.2478/rgg-2013-0008,
 •  Ostrowski I., Majek K., Adamek A., Musialik P., Będkowski J., Masłowski A., 2012: Mobilny system tworzenia przestrzennej dokumentacji semantycznej, Pomiary Automatyka Kontrola, PAK 2012 nr 12, s. 1117-1120,
 •  Adamek A., Zaczek-Peplinska J., Gergont K. 2012: Analysis of Possibilities to Utilise Results of Laser Scanning in Technical Inspection of Water Dams, FIG Working Week 2012, Rome, Italy, 6-10 May 2012 – proceedings,
 •  Kurczyński Z., Adamek A., Bratuś K. 2012: Ocena możliwości zastosowania lotniczego skaningu laserowego do opracowania map kolejowych (Komplementarny dla zdjęć). Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (204), maj 2012, str. 18-22,
 •  Adamek A., Bałchan J., Bratuś K., Krawiec J. 2011: Zastosowanie technologii skanowania laserowego do monitorowania deformacji podszybia szybu na LW „Bogdanka” S.A., “Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania” Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią  PAN, Kraków 2011,
 •  Jania J., Głowacki P., Kolondra L., Adamek A., Krawiec J., Blaszczyk M., Puczko D., Bałt A., 2010: Observations of short time dynamics of the frontal zone of a tidewater glacier in Spitsbergen, IPY Oslo Science Conference, 8-12 June 2010, Norway, mat. konferencyjne,
 •  Adamek A., Jania J., Głowacki P., Krawiec J., Kurczyński K., 2010: Usefulness of terrestrial laser scanning for survey of dynamics of frontal zone of Hansbreen – Svalbard tidewater glacier, XXIV FIG International Congress 2010, 11-16 April 2010, Sydney, Australia – proceedings,
 •  Jania J., Głowacki P., Kolondra L., Puczko D., Grabiec M., Adamek A., Blaszczyk M., Ignatiuk D., 2010: Past and ongoing observations of dynamics and calving intensity of Hansbreen, Spitsbergen, Svalbard. An overview report., Ice2sea First Open Forum, 17-18 March, Krakow, Poland, mat. konferencyjne,
 • Adamek A., 2010: Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego do określenia dynamiki lodowca Hansa na Spitsbergenie. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA, Nr 2 (177), 24-27, Warszawa 2010,
 • Jania J., Kolondra L., Ignatiuk D., Blaszczyk M., Głowacki P., Adamek A., Sikora S., Kostka S., Puczko D., 2009: New survey of dynamics of the frontal zone of Hansbreen, Svalbard tidewater glacier. Preliminarny results. IASC-NAG/Glaciodyn Workshop, 7 – 10 March 2010, Universitätszentrum Obergurgl, Austria – prezentacja i mat. konf.,
 • Jania J., Błaszczyk M., Kolendra L., Adamek A., Krawiec J. Głowacki P., 2009: Application of satellite and terrestrial remote sensing methods for studies of tidewater glacier in Svalbard – with special reference to Hansbreen as an example, Arctic Frontiers, 24-29 January 2010, Tromso, Norway – prezentacja / referat,
 • Benn D., Gulley J., Luckman A., Adamek A., Głowacki P., 2009: Englacial drainage systems formed by hydrologically driven crevasse propagation. Journal of Glaciology, Volume 55 (2009) No. 191 pp. 513-523(11),
 • Adamek A.,  Woźniak M., Jastrzębski S., 2009: Dokładności przestrzennych modeli obiektów na bazie chmur punktów uzyskanych w procesie skanowania laserowego,
  II Ogólnopolskim Seminarium Młodych Naukowców dyscypliny Geodezja i Kartografia, Wrocław-Pawłowice, 29-30.05.2009 – artykuł oddany do recenzji,
 • Walo J., Węzka K., Paśnikowski M., Adamek A., 2009: Functioning analysis of reference station in Hornsund and its possibilities of usage in geodynamic research of Spitsbergen, European Geosciences Union,  Wiedeń 24 kwietnia 2009, Austria – poster,

 • Kurczyński Z., Adamek A., Choromański M., Węzka K., Paśnikowski M., Klimczyk A.,  Kukiełka M., Surała M., Sochacka Ż., Szadkowski A., Adamek A., 2008: The analysis of laser scanning technology in building three dimensional models of structures to architectural inventory purposes, International Geodetic Students Meeting – Walencja maj 2008, Hiszpania – poster,
 • James T.D., Murray T., Barrand N.E., King M.A., Luckman A.J., Barr S.L., Mills J.P., Kohler J., Payne A.J., Abrahamsen T., Fox A.J., Solovjanova I, Adamek A., Jania J., 2007: New methods for estimating sea-level rise contributions from Svalbard glaciers., Eos Trans. AGU, 88(52), Fall Meet. Suppl., Abstract C23A-0933,
 • Walo J., Adamek A., Puczko D., 2007: Analysis of short-terms height changes of the Hans glacier using quasi-continuous GPS observations, Reports on Geodesy 82(1) 367-375: Warsaw 2007,
 • Pachuta A., Walo J., Adamek A., Woźniak M., Rajner M., Węzka K., Próchniewicz D., 2007: Scientific expeditions to Svalbard, organized by the Faculty of Geodesy and Cartography, the Warsaw University of Technology, Reports on Geodesy 82(1) 243-251: Warsaw 2007,
 • Woźniak M., Adamek A., 2007: Monitoring of dynamic movements of Hans glacier control points using SmartStation, Reports on Geodesy 83(2) 89-95: Proceedings of European Geosciences Union G11 Symposium, Wiedeń, Austria, 15-20 kwietnia 2007,
 • Walo J., Węzka K., Malinowski Z., Rajner M., Adamek A., Pachuta A., Próchniewicz D., 2007: Monitoring of thickness and movements of the Hans glacier surface in Spitsbergen in a period of 2005-2006 by using GPS-RTK technology, European Geosciences Union – Wiedeń 2007 – poster,
 • Walo J., Pachuta A., Adamek A., Węzka K., Rajner M., Malinowski Z., 2006: Using GPS reference station near Polish Polar Station in Spitsbergen for environment monitoring and geodynamic purposes, European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń 2006 – poster,
 • Walo J., Puczko D., Adamek A., Wezka K., Rajner M., Malinowski Z., 2006: Monitoring of the Hans-glacier movement dynamics (Hornsund SW Spitsbergen, Svalbard),
  Reports on Geodesy, 76 (1) 173-179: Proceedings of European Geosciences Union G6 Symposium, Wiedeń, Austria, 2-7 kwietnia 2006,
 • Pachuta A., Adamek A., Woźniak M., 2005: Investigation of movement of The Hans glacier by GPS methods in the Hornsund fjord on Spitsbergen, European Geosciences Union General Assembly, Wiedeń 2005, Reports on Geodesy 73 (2) 285-290, Warszawa 2005,
 • Woźniak M. , Pachuta A., Adamek A., 2005: Investigations of displacements in polar conditions, Reports on Geodesy (74) 3 165-170, Warszawa 2005,
 • Walo J., Adamek A., Pachuta A., Węzka K., Malinowski Z., Rajner M., 2005: Badania ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie, Publikacja w materiałach międzynarodowej konferencji “Geodeticke siete a priestorove informacie” – Podbanske 24-26.10.2005 Słowacja,
 • Woźniak M., Adamek A., 2005: Kolejna wyprawa geodetów na Spitsbergen, Przegląd Geodezyjny 1/2005,
 • Adamek A., Kurczyński Z., Piskorz M., Sagan M., 2004: Polish Student Expedition to the Hornsund Fjord in Spitsbergrn. Reports on Geodesy, 69 (2) 341-346: Proceedings of European Geosciences Union G11 Symposium, Nicea, Francja, 25-30 kwietnia 2004,
 • Adamek A., Kurczyński Z., Piskorz M., Sagan M., 2004: Polish Student Expedition to the Hornsund Fiord in Spitsbergrn, European Geosciences Union General Assembly, Nicea 2004 – poster,
 • Adamek A., 2004:”Polish Student Expedition to the Hornsund Fjord in Spitsbergrn”, FIG Working Week, Ateny 2004 – prezentacja,
 • Adamek A., 2004: Geodezja ekstremalna, Magazyn Geoinformacyjny GEODETA 115 (12) 2004,
 • Adamek A., 2002: Student jego wykształcenie i oczekiwania a współczesny rynek pracy, VIII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji, Polanica Zdrój,
 • Kamiński J., Adamek A., 2001: Students’ contribution to the surveying curricula at Warsaw University of Technology, FIG Working Week, Seul 2001 – mat. konferencyjne.

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top