Skala3D

The Bogdanka Coal Mine

The Bogdanka Coal Mine

Kopalnia LW “Bogdanka” S.A. – Inwentaryzacja krzeseł szybowych 


 

 

 Location of the project: Bogdanka Coal Mine – Puchaczów
 Purpose of the project: Measurement of the geometry of shaft lining and reinforcement elements, measurement of the rectilinearity of the conveyance track, measurement of the play between the guides and the working surfaces of the slides in the shaft.
 Measuring equipment: Z+F 5006 laser scanner
 Measurement time: 6 of shaft chairs – 6 hours for each
 Software used: Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8
 Processing time: 2 weeks for each shaft chair
 Output: Straightness diagrams, clearance gauge analysis (measurement of movement distances), cross sections

 

Kopalnia LW “Bogdanka” S.A. – Pomiar deformacji podszybia szybu 1.2 i 1.3 pole “Bogdanka” – 


 

 Location of the project: Bogdanka Coal Mine – Puchaczów
 Purpose of the project: Determination of the displacement and deformation values of the shaft station
 Measuring equipment: Z+F 5006 laser scanner, Leica TCRP 1202 total station
 Measurement time: 3 sessions (6 hours each) with an interval of 3 months for each shaft station
 Software used: Z+F Laser Control, ASCAN, MicroStation v8
 Processing time: 2 weeks for each session
 Output: 3D point cloud, cross sections every 5 m, orthoimages

Kopalnia LW “Bogdanka” S.A. – Pomiar szybu


 

 Location of the project: The Bogdanka – Puchaczów Coal Mine
 Purpose of the project: Measurement of the geometry of shaft lining and reinforcement elements, the rectilinearity of the conveyance track and the play between the guides and the working surfaces of the slides in the shafts 1.2 and 2.1 at the Bogdanka Coal Mine as well as the determination of the horizontal orientation through the shafts
 Measuring equipment:
 Measurement time: 10 hours
 Software used: Z+F LaserControl, Dynamic Scan Calculation, ASCAN, C-Geo
 Processing time: 2 months
 Output: Complete survey of the shaft

 

 

 

 

Spatial survey of a pump chamber at the Bogdanka Coal Mine


 Location of the project: Bogdanka Coal Mine – Puchaczów
 Purpose of the project: Spatial survey of a pump chamber at the 960 level –“Bogdanka” field – for the purpose of designing wall infrastructure (tubings)
 Measuring equipment: Z+F 5006 laser scanner, Leica TCRP 1202 total station
 Measurement time: 6 hours
 Software used: Z+F 5006 laser scanner, Leica TCRP 1202 total station
 Processing time: 1 month
 Output:  3D point cloud, cross sections every 5 m, orthoimages

 

 

 

Kopalnia LW “Bogdanka” S.A. – Pomiar deformacji podszybia szybu 1.2 i 1.3 pole “Bogdanka”


 Miejsce projektu: Kopalnia Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. – Puchaczów
 Cel projektu: Wyznaczenie wartości przemieszczeń i odkształceń podszybia szybu
 Sprzęt pomiarowy: Skaner laserowy Z+F Imager 5006, tachimetr precyzyjny Leica TCRP 1202
 Czas pomiaru: 3 sesje pomiarowe (6 godz.) w odstępie 3 miesięcy dla każdego podszybia
 Użyty software: Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8
 Czas opracowania: 2 tygodnie każda sesja pomiarowa
 Produkt końcowy: Wartości składowych wektorów przemieszczeń, mapa deformacji, przekroje poprzeczne

 

 

 

Kopalnia LW “Bogdanka” S.A. – Inwentaryzacja krzeseł szybowych


 Miejsce projektu: Kopalnia Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A” – Puchaczów
 Cel projektu: Określenie luzów między prowadnicami głównymi, prowadzeniami kątowymi, prostoliniowości, odstępów ruchowych oraz geometrii krzeseł
 Sprzęt pomiarowy: Skaner laserowy Z+F Imager 5010
 Czas pomiaru: 6 krzeseł szybowych każde po 6 godz.
 Użyty software: Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8
 Czas opracowania: 2 tygodnie na każde krzesło szybowe
 Produkt końcowy: Wykresy prostoliniowości, zestawienie wartości luzów i odstępów ruchowych, przekroje

 

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top