SKALA 3D – Request for Proposals No. 14

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Opracowania systemu obliczeniowego w ramach projektu pt. “Opracowanie mobilnego sysytemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych”.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

W ramach zamówienia należy wykonać: Opracowanie systemu obliczeniowego polegającego na wyliczeniu parametrów poszczególnych zjawisk zachodzących w szybie w trakcie prowadzonych badań oraz analizowaniu zebranych danych oraz obserwacjach pomiarowych. Zaprojektowany system pomiarowy ma za zadanie integrować informacje pochodzące z zastosowanych instrumentów pomiarowych. System ma spełniać warunek unifikacji danych do jednego formatu, a następnie umożliwić ich analizę. Opracowanie powinno objąć wykonanie oprogramowania, które będzie instalowane na jednostce sterującej mobilny system pomiarowypowstały w wyniku realizacji w/w projektu.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– cena 100%

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 28.02.2013 r. – odbiór osobisty firmy lub na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top