SKALA 3D – Request for Proposals No. 7

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie „Koordynatora projektu” w projekcie celowym Działanie 1.4 POIG pt. „Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych”.

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad projektem, a w szczególności: kierowanie zespołem, koordynacją wszystkich działań poczynając od logistyki a na pracach naukowych i badaniach kończąc.

Prace i badania dotyczyć będą, m.in.:
– opracowania koncepcji i metodyki prowadzenia prac przemysłowych w szybach kopalnianych,
-badań automatycznego pozycjonowania systemu pomiarowego w osi Z oraz płaszczyźnie XY,
-badań nad integracją mobilnego systemu automatycznego prowadzenia pomiarów skaningowych w szybach kopalnianych,
-badań nad platformą mobilnego systemu pomiarowego,
-testów prototypów mobilnego systemu automatycznego prowadzenia pomiarów skaningowych w szybach kopalnianych,
-wykonania dokumentacji technicznej mobilnego systemu pomiarowego.

Przeprowadzenie badań i analiz ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu i powodzenia kolejnych prac badawczych w projekcie, dlatego każdy etap projektu powinien mieć zapewnioną stałą koordynację i analizę merytoryczną prowadzonych badań.

 

OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY:
– wykształcenie: minimum wyższe,
– doświadczenie w zakresie zarządzania i koordynacji projektami,
– wiedza merytoryczna w podejmowanej tematyce badawczej,
– współpraca w pełnym zakresie badawczym realizowanego projektu,
– dyspozycyjność i terminowość.

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY
– cena (wynagrodzenie) 70 %
– referencje i doświadczenie 30%

Czas objęty zleceniem (może ulec zmianie): 20 miesięcy od 3.01.2012 r.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 31.12.2011 r. na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top