SKALA 3D – Request for Proposals No. 6

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest możliwość dostarczenia kompletu materiałów eksploatacyjnych do Zadania 1 Projektu.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.    10 sztuk – tarcze celownicze do rejestracji skanów
2.    8 sztuki – reflektory pryzmatyczne (mini)
3.    10 sztuk – trzpienie do stabilizacji punktów kontrolnych i pomiarowych
4.    12 sztuk – adaptery do mocowania punktów kontrolnych
5.    2 komplety (200 szt.) – kołki rozporowe mocujące trzpieni
6.    2 sztuki – klucze montażowe do mocowania punktów kontrolnych
7.    3 sztuki – wysięgniki do mocowania precyzyjnych reflektorów pryzmatycznych
SPECYFIKACJA:

Wymagane jest aby tarcze celownicze do rejestracji wieleostanowiskowych pomiarów oraz trzpienie i adaptery były kompatybilne z systemem pomiarowym firmy Z+F

Dostawa do siedziby firmy.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– cena 50%
– kompatybilność z systemem pomiarowym firmy Z+F 50%

 

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 08.10.2011 r. na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top