SKALA 3D – Request for Proposals No. 5

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest możliwość wypożyczenia IMU (Inertial Measurement Unit) – system inercyjny do wyznaczania skręceń i wychyleń systemu pomiarowego względem linii pionu wraz z oprzyrządowaniem
i oprogramowaniem do sterowania i analizy uzyskanych danych. Jednostka IMU dedykowana jest do pracy w szybach kopalnianych, gdzie wymaga jest wysoka precyzja odczytów.

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
– IMU – system inercyjny – jednostka centralna
– oprzyrządowanie
– oprogramowanie do sterowania i analizy danych

Powyższe przedmioty zamówienia powinny charakteryzować się:
– częstotliwością pracy – min. 100 Hz
– dokładność wyznaczenia pozycji – nie gorsza niż 0.05 m
– dokładność określenia prędkości  – nie gorsza niż 0.005 m/s
– dokładność rejestracji wychyleń kątowych – nie gorsza niż 0.008 stopnia
– dokładność ‘utrzymania’ kierunku – nie gorsza niż 0.015 stopnia
– kompatybilność pracy z naziemnym skanerem laserowym

Czas wynajmu objęty zleceniem (może ulec zmianie): Minimum 95 dni w trakcie 18 miesięcy trwania projektu  w okresie 1.10.2011 r. – 31.08.2013 r., z możliwością przedłużenia.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– cena 70%
– konfiguracja (parametry techniczne) 30%

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 16.09.2011 r. na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top