SKALA 3D – Request for Proposals No. 4

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest możliwość wypożyczenia naziemnego skanera laserowego (fazowego) do pozyskiwania przestrzennych danych pomiarowych w postaci chmur punktów wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do sterowania i analizy danych. Skaner musi bezwzględnie posiadać funkcję pomiaru w trybie profilowym oraz charakteryzować się odpornością na warunki panujący w szybach kopalnianych (wilgotność, zapylenie, zmiany temperatury).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
– naziemny skaner laserowy (fazowy)
– oprzyrządowanie (dodatkowa bateria, zasilacz, okablowanie)
– oprogramowanie do sterowania i analizy danych

 

SPECYFIKACJA:
– niezbędna funkcja skanowania w trybie profilowym,
– prędkość skanowania w trybie profilowym min 25 obr./min.,
– możliwość dołączenia dodatkowych elementów, np. kamery, IMU,
– odporny na warunki panujące w szybach kopalnianych,
– skanowanie (prędkość pozyskania danych) w trybie ‘normalnym’ – 1 mln. pkt./sek.,
– waga urządzenia nie przekraczająca 10 kg.

Czas wynajmu objęty zleceniem (może ulec zmianie): Minimum 95 dni w trakcie 18 miesięcy trwania projektu  w okresie 1.10.2011 r. – 31.08.2013 r., z możliwością przedłużenia.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– cena 60 %
– konfiguracja (parametry techniczne) 30%
– waga 10%

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 16.09.2011 r. na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top