SKALA 3D – Request for Proposals No. 13

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest “Wynajem naziemnego skanera laserowego do badań wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu pt. “Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych”.

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wynajem naziemnego skanera laserowego do badań wraz z oprogramowaniem:

1. Skaner profilowy o parametrach nie gorszych niż:
– prędkość skanowania: w zakresie min. 50-200 Hz;
– ilość punktów w profilu: min. 1 mln;
– dostęp do SDK (Software Development Kit) urządzenia z możliwością programowania i sterowania.

Okres wynajmu (dwa miesiące): styczeń – luty 2014 r.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– kompatybilny z systemem pomiarowym firmy Z+F (Zoller + Frohlich GmbH) – 50%
– cena 50 %

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 21.12.2013 r.  osobiście lub na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top