SKALA 3D – Request for Proposals No. 12

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest możliwość wypożyczenia pinowników laserowych wraz z oprzyrządowaniem.

Instrument dedykowana jest do pracy w szybach kopalnianych, gdzie wymaga jest wysoka precyzja prowadzonych badań.

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
– pionowniki laserowe
– oprzyrządowanie

Powyższe przedmioty zamówienia powinny charakteryzować się:
Czas wynajmu objęty zleceniem (może ulec zmianie): 2 miesiące w okresie 1.04.2013 r. – 30.06.2013 r.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– cena 70%
– konfiguracja (parametry techniczne) 30%

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 30.03.2013 r. na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top