SKALA 3D – Request for Proposals No. 11

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia są “Materiały eksploatatcyjne” – kamera do rejestarcji obrazu podczas skanowania w ramach projektu pt. “Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych”.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Kamera cyfrowa do rejestracji obrazu podczas skanowania w szybach górniczych.

 

SPECYFIKACJA:
Wymagane jest aby kamera cyfrowa do rejestracji obrazu była kompatybilna z systemem pomiarowym firmy Z+F – ze skanerem Imager 5010.

Dostawa do siedziby firmy.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– cena 50%
– kompatybilność z systemem pomiarowym firmy Z+F Imager 5010 – 50%

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 20.12.2012 r. – osobiście lub na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top