SKALA 3D – Request for Proposals No. 10

ZAMAWIAJĄCY
SKALA 3D Artur Adamek
ul. Parysa 33a
20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08
REGON: 432523427
tel.: 608 444 105

 

WPROWADZENIE
Przedmiotem zamówienia jest możliwość dostarczenia kompletu materiałów eksploatacyjnych do Zadania 1 Projektu.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.    Jeden zestaw (6 szt.) tarcz celowniczych do rejestracji skanów
2.    6 sztuk – elektromagnesy (adaptery) do mocowania tarcz celwoniczych

 

SPECYFIKACJA:
Wymagane jest aby tarcze celownicze do rejestracji wieleostanowiskowych pomiarów i elektromagnesy (adaptery) były kompatybilne z systemem pomiarowym firmy Z+F

Dostawa do siedziby firmy.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT
– cena 50%
– kompatybilność z systemem pomiarowym firmy Z+F 50%

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN
Proszę o składanie ofert w terminie do 12.12.2012 r. na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top