SKALA 3D – Request for Proposals 9

DOTYCZY:  Wynajem naziemnego skanera laserowego do badań wraz z oprogramowaniem

 

ZAMAWIAJĄCY

SKALA 3D Artur Adamek
Parysa 33a, 20-712 Lublin
NIP: 712-275-46-08, REGON: 432523427

 

WPROWADZENIE

Przedmiotem zamówienia jest „Wynajem naziemnego skanera laserowego do badań wraz z oprogramowaniem” ramach projektu pt.
“Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych”.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wynajem naziemnego skanera laserowego do badań wraz z oprogramowaniem:

– Skaner fazowy panoramiczny

Okres wynajmu 3 m-ce w okresie 1.07.2012 – 15.12.2012 r.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT

– kompatybilny z systemem pomiarowym firmy Z+F Imager 5010 (Zoller + Fröhlich GmbH) – 90%
– cena 10%

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY / TERMIN

Proszę o składanie ofert w terminie do 25.06.2012 r. – osobiście lub na adres mailowy: skala3d@skala3d.pl.

 

Z poważaniem,
Artur Adamek

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top