SKALA 3D – IEOP Project – Task 5

Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych

 

Realizacja zadania: Badania nad platformą mobilnego systemu pomiarowego

W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną następujące czynności badań przemysłowych:

– Badania nad opracowaniem koncepcji zintegrowanej platformy pomiarowej łączącej wszystkie komponenty,
– Badania nad opracowaniem komponentów systemu umieszczanych w nadszybiu,
– Badania nad opracowaniem komponentu systemu umieszczanego na głowicy klatki szybowej
– Kompleksowy plan zintegrowanej platformy systemu pomiarowego.

Po wykonaniu wymienionych zadań niezbędne jest stworzenie projektu komponentu, który będzie integrował urządzenia pomiarowe niezbędne do prawidłowej pracy całego systemu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top