SKALA 3D – IEOP Project – Task 4

Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych

Realizacja zadania: Badania nad integracją mobilnego systemu automatycznego prowadzenia pomiarów skaningowych w szybach kopalnianych

W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną następujące czynności badań przemysłowych:

  1. Badania nad koncepcją jednostki sterującej mobilnym systemem pomiarowym;
  2. Badania nad zagadnieniami integracji danych z podsystemów pomiarowych (orientacja w płaszczyźnie XY, orientacja względem osi Z, pomiar wychyleń i skręceń, dane ze skanera laserowego);
  3. Badania nad rozwiązaniem problemu integracji spójności czasowej pozyskiwanych danych pomiarowych (znaczniki czasu);
  4. Badania nad stworzeniem kompletnego systemu algorytmów przetwarzających zintegrowane dane pomiarowe na dane wynikowe.

 

Opisane zadanie ma na celu wykonanie prac badawczych, które pozwolą na opracowanie jednostki sterującej skompletowanym systemem pomiarowym wykorzystującym technologię skanowania laserowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top