SKALA 3D – IEOP Project – Task 3

Innowacyjna gospodarkaOpracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych

Realizacja zadania Badania nad automatycznym pozycjonowaniem systemu pomiarowego w osiach XY (w nawiązaniu do zewnętrznego układu geodezyjnego)

Zadanie ma na celu wykonanie prac badawczych, które pozwolą na wyznaczenie pozycji systemu w osiach XY. Wykonane zostaną badania istniejących i autorskich rozwiązań pozycjonowania w osiach XY w szybach kopalnianych oraz nowatorskie proponowane przez SKALA 3D rowiązania, tj.:

  1. możliwość zastosowania systemów opartych o pionowniki laserowe i elektroniczne systemy (detektory) automatycznego wykrywania plamki lasera,
  2. możliwość zastosowania systemów opartych o pionowniki laserowe i optyczne systemy analizy obrazu,
  3. badania komponentów pomiarowych do pozycjonowania w płaszczyznach XY,
  4. badanie komponentów pomiarowych w warunkach panujących w szybie kopalnianym,
  5. analiza wykananych badań.

 

W efekcie wykonana zostanie analiza przeprowadzonych badań i stworzony zostanie finalny komponent do pozycjonowania systemu pomiarowego w osiach XY.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top