SKALA 3D – IEOP Project – Task 2

Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych

 

Realizacja zadania:  Badania nad automatycznym pozycjonowaniem systemu pomiarowego w osi Z (w nawiązaniu do zewnętrznego układu geodezyjnego)

 

Zadanie ma na celu wykonanie prac badawczych, które pozwolą na wyznaczenie pozycji systemu w osi Z. Wykonane zostaną badania istniejących i autorskich rozwiązań pozycjonowania w osi Z w szybach kopalnianych oraz nowatorskie proponowane przez SKALA 3D rowiązania, tj.:

– możliwość zastosowania systemu opartego o zmotoryzowane tachimetryelektrtoniczne wyposażone w funkcje automatycznego wykrywania i śledzenia celu,

– możliwość zastosowania systemów radiowych pomiaru odległości,

– kombinacja systemowa w oparciu o zmotoryzowane tachimetry elektroniczne oraz systemy radiowe transmisji i przesyłu danych pomiarowych.

W efekcie wykonana zostanie analiza przeprowadzonych badań i stworzony zostanie finalny komponent do pozycjonowania systemu pomiarowego w osi Z.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top