SKALA 3D – IEOP Project – Task 1

Opracowanie mobilnego systemu automatycznego prowadzenia przestrzennych pomiarów geometrii szybów kopalnianych

Realizacja zadania nr 1:  Badania nad opracowaniem koncepcji i metodyki prowadzenia badań przemysłowych w szybach kopalnianych

Zadanie ma na celu wykonanie prac badawczych, które pozwolą na opracowanie koncepcji, metodologii oraz planów komponentów mobilnego systemu automatycznego prowadzenia pomiarów. Badanie tych komponentów, ze względu na wymienione wyżej czynniki i aspekty, jest podstawą do realizacji dalszych prac. Tylko wykorzystanie urządzeń o wybranych parametrach i właściwościach technicznych pozwoli otrzymać zamierzony efekt i z powodzeniem realizować założenia projektu. Dlatego konieczne jest wykonanie badań przemysłowych, które sprawdzą i dostosują technologię do warunków panujących w szybach kopalnianych. Pozwoli to dobrać odpowiednie charakterystyki techniczne badanych urządzeń pomiarowych. W tym celu, do zrealizowania wymienionych, w poszczególnych punktach zadań, niezbędne jest wynajęcie elementów składowych systemu pomiarowego (urządzeń i komponentów, tj. skanery, tachimetry, pionowniki, IMU, itp.).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Visit our profile at Google+

Add us to favorites and keep to date with the last news

Go to top