System Mobilnego Kartowania (MMS)

System Mobilnego Kartowania (MMS)

Większość świata została już zbudowana, ale nadal jest słabo udokumentowana. Mobilne obrazowanie 3D zapewnia najlepszy fundament dla zrozumienia tego co chcesz zmienić, ale również dokonać.
MMS, czyli Mobile Mapping System, zwany też inaczej MLS – Mobile Laser Scanning, jest to system stworzony na potrzeby zbierania pełnej przestrzennej informacji o drogach, budynkach, tunelach, mostach, wałach przeciwpowodziowych, torowiskach, czyli
o wszystkich obiektach naszego otoczenia. Dane dostarczane przez system MMS są cennym źródłem informacji nie tylko dla samorządów miejskich w celu dynamicznego zarządzania przestrzenią, ale również dla samorządów lokalnych, wydziałów ochrony środowiska, centrów kryzysowych, planistów i przestrzennych działów rozwoju oraz wielu innych ośrodków kierowniczych. Pomiary MMS są dobrą alternatywą dla pomiarów tradycyjnych.

 

Cechy pomiarów MMS:

 • NIEZALEŻNOŚĆ OD PORY DNIA I ROKU

 • NIEINWAZYJNOŚĆ
  Elastyczność pracy. Brak konieczności wstrzymywania ruchu podczas pomiarów z minimalną ingerencją w jego płynność.

 • WYSOKA DOKŁADNOŚĆ
  Dokładność porównywana z tradycyjnymi pomiarami geodezyjnymi, oscylująca na poziomie 10mm dla współrzędnej Z i 30mm dla XY w bezwzględnych układach odniesienia. Wystarcza to w zupełności na cele planistyczne, czy wykonanie map do celów projektowych.

 • SZYBKOŚĆ ZBIERANIA DANYCH
  Szybkie zbieranie ogromnej ilości danych i ich opracowania. Dwa razy szybszy proces w stosunku do pomiarów terenowych
  czy opracowań lotniczych.

 • AUTOMATYZACJA
  Automatyzacja zbierania danych i opracowań postprocessingu.

 

 

Ewidencja Drogowa


Zaletą ewidencji drogowej wykonywanej mobilnymi systemami MMS jest przede wszystkim brak konieczności wstrzymania ruchu
z minimalną ingerencją w jego płynność. Wykonujemy zarówno ewidencję drogową, jak i leśną. Dokładności pomiaru porównywalne
są do klasycznych metod pomiarowych i oscylują na poziomie 10cm.

Metoda MMS pozwala na pozyskanie obiektów o następującym zakresie szczegółowości: znaki drogowe pionowe i poziome, światła uliczne, skrzyżowania, słupy telekomunikacyjne, słupy elektryczne, słupki kilometrowe, hydranty, studzienki, skwery, krawężniki, rodzaje nawierzchni chodników, oświetlenie, punkty informacyjne, rowy, mosty, przepusty, barierki, pola zalegającego śniegu i wiele innych.

 

 

Dynamiczne Zarządzanie Przestrzenią Miejską


dynamiczne_zarzadzanie_przestrzenia_1

Dla nas urbanistyka to nic innego jak poszukiwanie ładu przestrzennego i harmonii. Wyraźnie można zauważyć narastający wzrost znaczenia estetyki w podejściu do otaczającej nas rzeczywistość. Coraz częściej lubimy jak okoliczna przestrzeń wygląda nie tylko schludnie, ale też zaprojektowana jest z głową. Za tym idzie w parze ogrom pracy wielu ludzi. I tutaj zbiega się również nasza działalność.


Co możemy zaoferować?

 • Inwentaryzację infrastruktury drogowej, tramwajowej i kolejowej
 • Wykonanie ewidencji drogowej
 • Obsługę inwestycji budowlanych
 • Monitoring stanu nawierzchni dróg (deformacje, koleiny)
 • Pomiar akumulacji śniegu na drogach oraz w pasie drogowym
 • Monitoring zamieszczanych bilbordów reklamowych w mieście
 • Monitoring zieleni miejskiej
 • Zarządzanie siecią telekomunikacyjną – analizę rozmieszczenia stacji nadawczych sieci telefonii komórkowej
 • Inwentaryzację linii energetycznych
 • Zdalne monitorowanie ubytków ciepła w budynkach (konkurencyjna kosztowo metoda w stosunku do metod tradycyjnych)
 • Dane do systemów nawigacji samochodowej
 • Monitoring oświetlenia miejskiego (szacowanie natężenia światła)
 • Wykonanie modeli budynków 3D

 

Miasta 3D


Wirtualna rzeczywistość daje wiele możliwości reprezentacji otaczającej nas przestrzeni w formie cyfrowego świata. Jest to tak zwana rzeczywistość rozszerzona. Jest ona synergią danych geoprzestrzennych, informacji, analiz oraz narzędzi fotogrametrycznych
i informatycznych. Nasza oferta jest odpowiedzią na coraz większe potrzeby przeprowadzania analiz w oparciu o dodatkowe informacje przestrzenne. Znakomitą formą prezentacji cyfrowego środowiska są wirtualne spacery, czy loty nad miastem. Wirtualna rzeczywistość stanowi idealne podłoże do zarządzania przestrzenią miejską dla planistów, inwestorów, konsultantów, specjalistów, działów promocji, PR (Public Relations), turystów i wielu innych.

Skala CityGML LoD (Level of Detail) jest wymiernikiem stopnia szczegółowości modeli budynków i zmienia się w zależności od złożoności geometrycznej, dokładności i kompletności obiektów 3D. Wykonujemy modele o zakresie szczegółowości od Lo0 do Lo3:

 • City GML Lo0 – NMT pokryty ortofotomapą – 2,5 D wymiarowa prezentacja (2D + H)

 • City GML Lo1 – Proste bryły z płaskimi dachami (model blokowy)

 • City GML Lo2 – Model oteksturowany z realnymi typami dachów

 • City GML Lo3 – Model z wiernie oddaną elewacją, wyodrębnione wszystkie elementy o rozmiarach większych od 0,5 m, wysokorozdzielcze tekstury, dokładnie oddany kształt i typ dachu

 

 

 

Mapy Termowizyjne


Zdjęcia termalne są niezastąpionym źródłem informacji w zakresie obiektów o podwyższonej temperaturze. Produktem końcowym jest mapa obrazująca ilość wydzielanego ciepła przez obiekty. Opracowania takie mają sens przy zastosowaniu jedynie wysokorozdzielczych kamer termowizyjnych. W zależności od zastosowań wykorzystuje się różne podejścia technologiczne: od ręcznej kamery termalnej, poprzez mobilne systemy MMS, aż po technologie lotnicze. We współpracy z firmami branżowymi wykonujemy pełen wachlarz opracowań.

 

Zastosowania praktyczne zdjęć termalnych:

 • Rejestracja ubytków ciepła w budynkach
 • Zagrożenia środowiskowe
  Monitoring składowisk niebezpiecznych odpadów jak np. wylew niebezpiecznych ścieków do rzek
 • Wykrywanie usterek na sieciach energetycznych
 • Wykrywanie awarii w instalacjach
  Np. nieszczelność rurociągów wodnych, czy gazowych.

 

 

BIM (Building Information Modelling)


Nowatorskie techniki projektowania i zarządzania budynkami są relatywnie nowym podejściem na rynku budowlanym, szczególnie w Polsce. Mając na uwadze rosnące wymagania stawiane sektorowi budowlanemu wdrożono filozofię modelowania informacji
o budynkach, tzw. Building Information Modelling. Można zaobserwować duże zainteresowanie tym tematem na świecie, a co za tym idzie wkrótce szybką standaryzację. Dodatkowo Polska, tak jak pozostałe kraje unijne, stoi wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r., dotyczącej wymogu stosowania BIM-u w procesie zamówień publicznych. Nasza firma, za pomocą technologii mobilnych i indoor mapping, oferuje pełen zakres danych o budynkach.

 

Dane do BIM, które możemy dostarczyć:

 • Chmurę punktów
 • Teksturowane modele brył budynków 3D
 • Plany piętra, schodów, elewacji i sekcji 2D w środowisku CAD
 • Modele infrastruktury mechaniczno – elektryczno – sanitarnej (MEP – Mechanical Electrical Plumbing)

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Go to top