Skala3D

Kopalnia LW „Bogdanka”

Kopalnia LW „Bogdanka”

Kopalnia LW „Bogdanka” S.A. – Pomiar szybu


 Miejsce projektu: LW Bogdanka – Puchaczów
 Cel projektu: Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami, a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych szybów 1.2 i 2.1 w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A oraz wykonanie orientacji poziomej przez szyby
 Sprzęt pomiarowy: Mobilna Platforma Pomiarowa (MPG), skaner laserowy Z+F Imager 5010, tachimetr przemysłowy Sokkia NET05AX, precyzyjny żyroskop GYROMAT 2000
 Czas pomiaru: 10 godzin
 Użyty software: Z+F LaserControl, Dynamic Scan Calculation, ASCAN, C-Geo
 Czas opracowania: 2 miesiące
 Produkt końcowy: pełna inwentaryzacja szybu

 

 

 

Kopalnia LW „Bogdanka” S.A. – Skanowanie komory pomp


 Miejsce projektu: Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Puchaczów
 Cel projektu: Przestrzenna inwentaryzacja komory pomp na poziomie 960 – pole „Bogdanka” – pod projektowanie zabudowy ścian (tubingi)
 Sprzęt pomiarowy: Skaner laserowy Z+F Imager 5006, tachimetr precyzyjny Leica TCRP 1202
 Czas pomiaru: 6 godzin
 Użyty software: Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8
 Czas opracowania: 1 miesiąc
 Produkt końcowy: chmura punktów 3D, przekroje poprzeczne co 5 m, ortoobrazy

 

 

 

Kopalnia LW „Bogdanka” S.A. – Pomiar deformacji podszybia szybu 1.2 i 1.3 pole „Bogdanka”


 Miejsce projektu: Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – Puchaczów
 Cel projektu: Wyznaczenie wartości przemieszczeń i odkształceń podszybia szybu
 Sprzęt pomiarowy: Skaner laserowy Z+F Imager 5006, tachimetr precyzyjny Leica TCRP 1202
 Czas pomiaru: 3 sesje pomiarowe (6 godz.) w odstępie 3 miesięcy dla każdego podszybia
 Użyty software: Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8
 Czas opracowania: 2 tygodnie każda sesja pomiarowa
 Produkt końcowy: Wartości składowych wektorów przemieszczeń, mapa deformacji, przekroje poprzeczne

 

 

 

Kopalnia LW „Bogdanka” S.A. – Inwentaryzacja krzeseł szybowych


 Miejsce projektu: Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A” – Puchaczów
 Cel projektu: Określenie luzów między prowadnicami głównymi, prowadzeniami kątowymi, prostoliniowości, odstępów ruchowych oraz geometrii krzeseł
 Sprzęt pomiarowy: Skaner laserowy Z+F Imager 5010
 Czas pomiaru: 6 krzeseł szybowych każde po 6 godz.
 Użyty software: Z+F LaserControl, ASCAN, MicroStation v8
 Czas opracowania: 2 tygodnie na każde krzesło szybowe
 Produkt końcowy: Wykresy prostoliniowości, zestawienie wartości luzów i odstępów ruchowych, przekroje

 

Odwiedź nasz profil na Google+

Dodaj nas do ulubionych i bądź zawsze na bieżąco

Innowacyjna gospodarka
Innowacyjna gospodarka
Go to top